Maria Bongers – van Roy


bongers roy maria1993

De vrede des Heren zij met
Maria Helena van Roy

sinds 2 mei 1989 weduwe van
Wilhelmus Jacobus Bongers
Zij werd geboren in Leveroy, 17 december 1901 en ze overleed gesterkt door het sa-crament van de zieken, in verpleeghuis St. Martinus te Weert, 20 september 1993. Op 23 september d.o.v. hebben wij haar op de algemene begraafplaats te Beesel te rusten gelegd bij haar man, met wie zij 52 jaar lief en leed had gedeeld. Moge zij in God gebor-gen zijn nu alles is volbracht.
Haar leven was getekend door hard werk op het boerenbedrijf en de zorg voor haar ge-zin. Het is geen gemakkelijk leven geweest, want ze leefde in grote stilte. Sedert een granaatinslag in Beesel in januari 1945, waarbij drie kinderen het leven verloren, raakte ze geleidelijk aan haar gehoor geheel kwijt. Het was voor haarzelf en haar familie een heel zwaar kruis. Ze zocht en vond haar troost in het gebed. Alle gebeden en reli-gieuze liederen, die ze in haar kinderjaren had geleerd kende ze van buiten want ze had een zeer goed geheugen. Zolang ze kon, ging ze geregeld de lange weg naar de kerk, ook al verstond ze niets van alles wat daar gezongen, gebe-den en gezegd werd. Ze was een vrouw met een sterk karakter, die wist wat ze wilde. Door ziekte en de gebreken van haar hoge leeftijd gedwongen verliet ze met pijn in het hart haar geliefde Rijkel, waar ze on-geveer vijf en vijftig jaar had gewoond. Met groot vertrouwen op Gods goedheid en vergevende liefde hebben we haar uit handen gegeven, om haar neer te leggen als zaad in de aarde. Moge haar leven vruchten dragen van eeuwige vrede en vreugde bij God, in wie ze geloofd heeft en op wie ze geheel vertrouwde.
Wees maar getroost als je moet treuren en geen mens vindt om je op te beuren; God zoekt je op in je verdriet. Hij zal onze tranen drogen Hij heeft Zich over ons gebogen, want Hij vergeet de Zijnen niet.

De zeswekendienst wordt gehouden op Zondag 7 november 1993 om half elf in de St. Gertrudiskerk te Beesel. Mogen wij U hiervoor uitnodigen en U te-vens bedanken voor Uw medeleven bij het afscheid.
Kinderen en kleinkinderen