JO WOLTERS IN DE HOOFDROL

Beste inwoners van Leveroy.
JO WOLTERS IN DE HOOFDROL.
Als “Drumband van Schutterij Sint Barbara” willen wij het navolgende onder uw aandacht brengen.

In het iaar 1968 nadat de toenmalige instructeur willen de Heer Feller te kennen had gegeven te stoppen als instructeur van onze drumband, togen de Heren Giel Verlaek, Sjeng Leunissen en Pastoor Nijhof richting Melick om aldaar een bezoek te brengen aan de ons allen zeer bekende familie Wolters.

Vader Harry Wolters was in Leveroy een zeer geliefde dirigent van Fanfare Concordia, en hij had een zoom die zeer bedreven was als drummer. Jo was zijn naam, en hij was de persoon die benaderd zou worden om de vacature Feller in te vullen. Jo gaf zijn ja woord en de missie naar Melick was niet vergeefs geweest. Met het aantrekken van Jo als instructeur heeft Schutterij Sint Barbara een gouden zet gedaan. Door zijn tomeloze inzet en fanatisme heeft Jo de Drumband van Schutterij Sint Barbara gebracht tot het allerhoogste niveau in Nederland n.l. eredivisie A/B. Morgen 27 augustus wordt het feit herdacht dat de missie naar Melick 25 jaar geleden plaatsvond. Het feit dat iemand 25 jaar jaar lang zijn ziel en zaligheid heeft gegeven voor een groep muziekanten is een uniek feit. Vandaar dat wij dit jubileum niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom zap Jo Wolters morgen 27 augustus warden gehuldigd, en zal hem een prachtige avond aangeboden worden met als thema: JO WOLTERS IN DE HOOFDROL. Wij bieden alle inwoners van Leveroy de gelegenheid om Jo te komen feliciteren. Dit ken geschieden bij Café Wetemans vanaf 20.00 uur, Wij hopen vele inwoners van Leveroy te mogen begroeten om dit unieke feit samen met ons en Jo te vieren.

TOT ZIENS MORGENAVOND OM 20.00 UUR BIJ CAFE WETEMANS.
DRUMBAND SINT BARBARA LEVEROY.
P.S. een vriendelijk verzoek om een contact o e nemen met Jo Wolters hij weet namelijk van niets.

 

Tags: ,