Heuts, Guille


Ter dankbare nagedachtenis aan

Guille Heuts

weduwnaar van
Anna Vos

Op 15 november 1906 is hij geboren te Maasbracht en na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken overleden in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert op 30 mei 1993. Na een plechtige Eucharistieviering hebben we hem te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Vader, wij zijn trots op uw levenswandel. Als rechtgeaarde agrariër hebt u ons bijgebracht respect voor de natuur en grote liefde voor dieren. U was “boer” in de echte betekenis van het woord. In hart en nieren. Dag in dag uit ging uw aandacht uit naar het bedrijf. Er ontging u niets. Zelfs in tijden met tegenspoed hield u stug vol, zette door, u wist nooit van opgeven: De boer hij ploegde voort! Daardoor was u voor ons een prachtig voorbeeld van nimmer aflatende ijver en tomeloze werklust. Wij danken u daarvoor. Maar vooral danken wij u voor de christelijke opvoeding die u ons hebt meegegeven. De Kerk was u lief en zonder omhaal van veel woorden was u voor ons een teken van gebed, geloof en godsdienstzin. Wij zullen dat altijd meedragen in ons hart. Het was voor u een zwaar kruis niet meer te kunnen deelnemen aan het werk op het bedrijf en in het gezinsleven. Maar door uw innerlijke kracht en sterkte hebt u dat ook kunnen verwerken en hebt u zich daar als een sterke man bij neergelegd. Vooral ook de dood van moeder pleegde een zware aanslag op uw bestaan. Maar als een diep gelovig mens wist u daar ook doorheen te komen onder het motto: Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Groot is ons respect voor u en voor alles wat u voor ons hebt gedaan. Dankbaar zijn wij voor uw belangstelling, zorg en aandacht voor de kleinkinderen. Zij waren voor u alles en voor hen was u niets teveel. Met deze grote dankbaarheid in ons hart geven wij u nu terug aan de Schepper, waarin u rotsvast geloofde. Moge Hij u aanvaarden als de trouwe dienstknecht. Vader, rust nu maar uit in vrede, samen met moeder.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze vader en opa, zeggen wij u oprecht dank.
Kinderen Heuts en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 25 juli 1993 in de St. Barbarakerk te Leveroy om 10.00 uur.