Steijvers, Anna

rietjens steijvers anna1993rietjens steijvers anna1993vk

In ons gebed wordt aanbevolen
Anna Maria Catharina Steijvers

weduwe van
Jacobus Theodorus Rietjens
Zij werd geboren te Hunsel op 2 mei 1904 en overleed te Weert in het Verpleeghuis St. Martinus, op 29 mei 1993.

Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van St. Wilbbrord us te Stramproy hebben wij haar te rusten gelegd op het kerkhof aldaar, in de verwachting van verrijzenis en eeuwig leven.
In state is zij in de Heer ontslapen in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert, waar zij sinds 1934 een liefdevolle verzorging en ver-pleging genoot. Eerder woonde zij met haar man in Stramproy, in een bejaardenhuisje en in “Rust in Roy”, waar zij van de oude dag mochten genieten. In de kracht van hun leven waren zij thuis in Leveroy. Hier waren zij actief op hun bedrijf en genoten zij beiden van de rijke natuur.
Toen de oude dag kwam met zijn gebreken, vertrouwde zij zich toe aan de zorgen van anderen. Dankbaar toonde zij zich voor al het goede dat zij ontving. De laatste jaren waren voor haar niet eenvoudig. De dood heeft voor haar ongetwijfeld betekend een overgang naar het nieuwe leven in God. Na een periode van beperkingen en menselijk onvermogen heeft de Heer haar nu doen delen in onvergankelijk geluk. Wij vertrouwen op de voorspraak van de Moe-der Gods Maria die wij bijzonder in deze mei-maand vereren, dat zij voor onze dierbare bij haar Zoon ten beste mag spreken. Moeder Maria, geleid haar tot bij Jezus, verenig haar met haar man Door.
Moge zij rusten in Gods Vrede!
Voor uw gebed en meeleven, na het overlijden van ons dierbaar familielid, zeggen wij u har-telijk dank.
Familie Steijvers. Familie Rietjens.
De plechtige zeswekendienst tot haar intentie zal worden gehouden in de St. Willibrorduskerk te Stramproy op vrijdag 16 juli om 19.00 uur.