Korten, Pierre


Ter dankbare herinnering aan

Pierre Korten

echtgenoot van
Truus Reijven

Hij is op 7 oktober 1943 geboren in Neerkant. Na een welbesteed leven en een moedig gedragen ziekte is hij overleden in het St. Jans Gasthuis te Weert op Paaszondag 11 april 1993. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Pierre was die hij was: eenvoudig, bescheiden, tevreden. Hij was een gaaf mens waarmee iedereen graag te doen had. Hardheid en geweld waren hem vreemd. Mildheid en zachtmoedigheid stonden hoog in zijn vaandel geschreven. Daarom hebben wij een hele kostbare medemens verloren, een man uit één stuk, die door zijn stille, glimlachende aanwezigheid anderen veroverde.

Voor zijn echtgenote Truus was hij een en al toewijding, voor Frank en Ruud was hij een voorbeeldige, zorgzame vader. En voor ons allen was hij een vriend om nooit te vergeten. Zijn ziekte heeft hij zonder te klagen met een onvoorstelbare moed gedragen en zelfs met een weergaloos optimisme. Daardoor is hij voor ons allen een voorbeeld geworden van wat de dichter zegt: “Dit is leven, licht en donker samen weven”.

Pierre was ook altijd diep religieus. Met grote eerbied voor de Schepper, met een onverslijtbare hoogachting voor de kerk, die hem lief was. Als hij met z’n vrienden zong in het kerkkoor dan zong hij met hart en ziel en met een mannelijke vroomheid, die voortkwam uit zijn eerlijke, godsdienstige overtuiging. Moge deze trouwe dienaar nu de rust krijgen bij zijn Schepper, voor Wie hij geleefd heeft en in Wie hij in alle vrede en overgave gestorven is.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u onze welgemeende dank.

Truus Korten – Reijven,
Frank en Ruud.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden op Pinksterzondag 30 mei 1993 in de St. Barbarakerk te Leveroy om 10.00 uur.