Engelen, Wilhelmina


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

Wilhelmina Engelen

weduwe van
Johannes van Ganzewinkel

Zij is geboren te Kessel op 15 mei 1904. Na een welbesteed leven overleed zij in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond op 13 oktober 1992, voorzien van het H. Sakrament van de Zieken. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij haar te rusten gelegd bij het graf van haar overleden echtgenoot tE Leveroy op 17 oktober 1992.

Een sterke vrouw was zij, die veel vreugde heeft beleefd maar ook veel zorgen heeft gekend. Toch bleef zij altijd zichzelf en liet zich niet gemakkelijk van haar stuk brengen. Tot de laatste dag van haar leven bleef zij belangstelling houden voor het dagelijks leven van Leveroy, maar vooral strekte die belangstelling zich uit naar het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen. Zij waren haar even lief, maar met Carla bouwde zij een speciale band op. Zij mocht jarenlang voor haar zorgen en dat deed zij met een moederlijke warmte en genegenheid alsof het haar eigen kind was. Tot op haar oude dag kon zij intens genieten van bezoek en het op visite gaan. Dat was haar lust en haar leven. En als zij thuis was dan was zij altijd bezig, ijverig en met grote vlijt, in de moestuin of bij het pluimvee. liet waren haar grootste hobby’s.  En zij genoot er zichtbaar van als zij erover vertelde.

Tenslotte was zij een gelovig mens. Altijd, elk weekend was zij trouw in de eerste Mis van de Zondag. liet hoorde bij haar leven zoals takken bij een boom. En na de dienst was zij present op het kerkhof om haar wekelijkse groet te brengen aan haar overleden echtgenoot, met wie zij vele jaren gelukkig had geleefd. Dit alles deed zij niet met ophef van veel woorden, maar het kwam voort uit een oprecht en eerlijk geloof. dat mensen over de dood heen tóch met elkaar verbonden blijven. In dit mooie, eenvoudige geloof is zij gestorven, gelukkig zonder een lange lijdensweg. Haar leven sloot af met grote dankbaarheid voor haar geliefden, vooral ten aanzien van haar dochter Leny voor wie nooit iets teveel was en die voor haar stut, steun en toeverlaat was, tot in het uur van de dood. Moge de Schepper deze trouwt dienares opnemen in het Land van Belofte, waar zij mag rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden en bij de Uitvaartdienst van onze moeder en oma, zeggen wij u heel oprecht hartelijk dank.

Kinderen van Ganzewinkel en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 29 november om 10.00 uur in de kerk van St. Barbara te Leveroy.