Steegh, Graad


In dankbare herinnering aan

GRAAD STEEGH

weduwnaar van
TOKE GERAEDS

Hij werd geboren op 25 november 1902 te Velden-Schandelo en overleed op 8 september 1992 in huize ”De Wietel” te Panningen. Op 12 september werd hij begraven op het parochiekerkhof te Leveroy.

Graadje Steegh: dat was de naam die hij zelf het liefst gebruikte. Op de leeftijd van twee jaar verloor Graadje zijn moeder. Al vroeg moest hij op eigen benen staan.

Op de Roggelse kermis ontmoette hij Toke Geraeds, met wie hij in 1933 trouwde.Na enkele jaren inwoning bij de familie Geraeds “aan de Steenweg” in Leveroy, liet hij in 1940 een huis bouwen “in de Hei”. Het waren jaren van ploeteren op het land, daarna als grondwerker in de Ospelse Peel en tenslotte, tot zijn 67ste jaar, als pendel-arbeider in Duitsland. Want Graadje was ’n “taaie”. Maar tegenslagen en verdriet bleven hem niet bespaard. In 1966 overleed zijn vrouw Toke, in 1987 zijn schoonzoon Jo en in 1991 zijn zoon Jo.

Na de dood van zijn vrouw pakte hij het leven opnieuw op. In mevrouw Lormans vond hij een nieuwe levensgezellin.

Na haar overlijden leefde hij alleen, in huize “De Wietel”.

Hij paste zich heel goed aan en klaagde nooit. Tot kort voor zijn dood maakte hij dagelijks zijn fietstochtje in de natuur.

Toen hij het einde voelde naderen, bleef hij er rustig onder. Hij had er vrede mee.

Moge hij dan ook rusten in vrede.

Voor Uw medeleven en belangstelling danken wij U van harte.

Familie Steegh

De laatste zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 24 oktober a£. om 19.00 uur in de St Barbarakerk.