Crins, Pierre


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

Pierre Crins

weduwnaar van
Nella Stals

Hij is geboren te Tungelroy op 11 januari 1909. Voorzien van de heilige Ziekenzalving overleed hij op 10 augustus 1992 in het St. Jans Gasthuis te Weert. Na een plechtige Eucharistieviering is hij ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op 14 augustus 1992.

Een sterke man, die in zijn 84ste levensjaar nog dagelijks door Leveroy fietste alsof hij twintig was. Maar zo stond heel zijn leven in het teken van een tomeloze inzet. Voorheen als agrariër in en rond de boerderij op Het Mildert heeft hij gewerkt als een paard. Hij heeft heel hard gewerkt, maar hij werkte ook grillig hard. Dat zat in zijn aard. Daarom eiste hij veel van zichzelf, maar ook van anderen. Rusteloos en onvermoeibaar ging hij zijn levensweg en zelfs op hoge leeftijd stelde hij zich nog beschikbaar om als bejaarde mede het kerkhof van Leveroy te onderhouden. Hij heeft zijn leven niet in ledigheid doorgebracht. Zelfs toen hij de boerderij van de hand had gedaan, bleek zijn grote liefde voor de natuur. Zijn bloementuin aan de Kelperweg en nadien aan de Barbarastraat was een lust voor het oog. Hij verzorgde zijn bloemen alsof het mensen waren.
Naast deze bewonderenswaardige hobby voor een agrariër had hij nog andere vrijetijdsbezigheden: kegelen en beugelen. Het was zijn lust en zijn leven. Met zijn vrienden fietste hij heel wat kilometers af om deze sporten te bedrijven. Even leek het door de plotselinge dood van zijn lieve echtgenote Nella alsof hem de moed ontbrak nog actief te blijven. Maar met een mannelijke overwinning op zichzelf nam hij de levensdraad weer op, zocht ontspanning en gezelschap en waren ook zijn laatste levensjaren ondanks het verlies toch rijk gevuld met vriendschap en gezelligheid. Zijn kinderen, schoonkinderen en Tom mogen heel trots zijn op zo’n lichamelijk en geestelijk sterke vader, schoonvader en opa. Pierre Crins was ook een gelovig mens. De kerk was hem lief. Hij diende de Heer met eerlijkheid, trouw en rechtvaardigheid. Moge diezelfde Heer, Schepper van al wat bestaat, deze trouwe dienaar een verdiende geborgenheid geven in het Land van de Belofte, waar hij kan rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u oprecht dank.

Kinderen Crins en Tom.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 26 september 1992 om 19.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.