Verlaek, Frans


Ter dankbare herinnering aan

Frans Verlaek

echtgenoot van
Mia Goertz

Hij is geboren te Leveroy op 11 maart 1916. Voorzien van de H. Ziekenzalving is hij op 24 juli 1992 thuis overleden in alle vrede en rust. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem ter ruste gelegd op 28 juli 1992 op het parochiekerkhof te Leveroy.

Het leven van Frans Verlaek is volbracht. En zijn laatste levenswens is vervuld: thuis te mogen sterven. Die wens hebben mam en de kinderen gerespecteerd en zij hebben hem samen met inzet van al hun krachten gedragen over de drempel van het leven naar de dood. Hij heeft dat ook verdiend. Immers: zijn leven stond altijd in het teken van grote belangstelling en aandacht voor mam, de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Hun vreugde was zijn vreugde, hun verdriet was zijn verdriet. Daarnaast stond hij middenin het gemeenschapsleven van Leveroy. Een echte Leveroyse dorpsmens. De Biljartclub lag hem na aan het hart, met z’n beugelvrienden bracht hij menig gezellig uurtje door, hij was een fanatiek supporter van de Sportvereniging Leveroy. Weer of geen weer, Frans sloeg geen wedstrijd over. Maar vooral was hij schutter in hart en nieren.
Meer dan 59 jaar was hij trouw lid van Schutterij St. Barbara, waarmee hij als lid van het beroemde zestal in 1961 en 1963 het O.L.S. naar Leveroy bracht. Zo heeft hij Leveroy gediend en het sierde hem nooit hoog van de toren te blazen over al zijn verenigingsaktiviteiten. Hij was de rust zelve en liet zijn emoties nooit de vrije loop, alhoewel hij innerlijk bij alles altijd zeer betrokken was. Frans heeft veel verborgen in de stilte van zijn hart. Zijn belangstelling en aandacht voor mam, de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen en voor ons allemaal, zullen wij nooit vergeten. En wij hopen en verwachten dat de Schepper hem ook zó van ons zal overnemen als de trou-we man en vader, schoonvader en opa en als de altijd aandachtige Leveroyse gemeenschapsmens.

Moge hij hij zijn Schepper rusten in vrede! 
Voor uw blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en hij de uitvaartdienst van pap, zeggen wij u hartelijk dank.

M. Verlaek – Goertz,
kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 13 september 1992 om 10.00 uur