enkele losse opnames


Huwelijk Robert Steijn en Miranda Wullems 1991.

25-jarig huwelijk Sjra en Lies Janssen-Wijen (1992). Op de achtergrond gedeeltelijk ons dameskoor met v.l.n.r. Karina Peeters-Hermans, Mariet Wetemans-Sweemers, Annie Kwaspen-Sleven en To Verlaek-Stappers.

Huwelijk Har en Lisette Janssen-van Melick, voltrokken bij echtpaar thuis door omstandigheden. Lisette is onderwijzeres in Leveroy (1992).

Bij het huwelijk van Johan Stienen en Miriam Rietjens maakte de fotograaf bovenstaande foto met links Lars van Roij en rechts Björn Janssen. (1992)

Tijdens hetzelfde huwelijk kwam een klein meisje vanuit de kerk op het priesterkoor en zette zich tijdens een tussenzang op schoot bij pastoor Nijhof. (1992)

 

Tags: ,