Roost, Wiel


Ter dankbare herinnering aan

Wiel Roost

Hij is geboren op 19 juli 1925 te Leveroy. Na de Ziekenzalving ontvangen te hebben, is hij in alle rust en vrede overleden in het St. Jans Gasthuis te Weert op 28 mei 1992. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, op dinsdag 2 juni 1992, na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk aldaar.

Wiel was een gewoon, eenvoudig en bescheiden mens. Hij wou nooit opvallen en hield niet van drukte. Hij voelde zich heel veilig bij zijn familie aan de Swelstraat. Daar was zijn huis en vooral zijn thuis. Zijn zus Koos heeft 27 jaar voor hem gezorgd met grote toewijding, liefde en aandacht. En Wiel was er heel blij mee en ook dankbaar. Daarom kwam de zorg van twee kanten. Hij was bezorgd voor het gezin waar hij geborgenheid kreeg, zelfs zó dat hij voor Germien en Peter als een tweede vader was. Zijn lust en zijn leven was zijn werkplaats, waar hij voor talloos velen klokken en horloges repareerde. Enorm veel mensen zochten hem
daar op, niet alleen om zijn vakmanschap, maar ook omdat ze bij Wiel hun verhaal kwijt konden. Hij ging graag met mensen om, praatte graag met al die vrienden en kennissen en bleef zodanig op de hoogte van het wel en wee van Leveroy en de hele omtrek. Hij was geen uitgaanstype, maar de mensen kwamen wél naar hem en werden altijd vriendelijk en hulpvaardig ontvangen. Zo heeft hij op z’n eigen wijze zijn levenstaak volbracht, een taak die de Schepper van ons allen vraagt en verwacht. Moge hij dan door Hem opgenomen worden in het Land van de Belofte en moge hij rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Roost.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zaterdag 18 juli 1992 om 19.00 uur.