Roost, Jac


Dankbaar blijven wij terugdenken aan

Jac Roost

echtgenoot van
Miet Puts

Leveroy 27 augustus 1927 – Roggel 9 april 1992 nog voorzien van het H. Oliesel.
De laatste tijd groeide de hoop in ons, dat hij toch – ondanks zijn zwakke gezondheid – nog langere tijd temidden van ons mocht zijn. We zijn dan ook verslagen, dat zijn heengaan toch nog zo onverwacht moest komen.

Jaren van intens werken had hij achter zich: Jac was een uitstekend vakman, hij werkte altijd secuur, wist in zijn werk altijd de goede oplossing te vinden en kon zijn kennis en praktische ervaring zo goed op anderen overbrengen. Eenvoud, bescheidenheid en rust in alle omstandigheden kenmerkten hem. Hij was een tevreden man, die gelukkig was in zijn gezin: een dierbare echtgenoot voor zijn vrouw Miet, een goede vader voor zijn kinderen. Nard, Suzan en Frans, Jos en Paul, ze konden altijd bij hem terecht.

Hun succes maakte hem voldaan en gelukkigen zijn kleinkinderen Sanne en Anke namen een bijzondere plaats bij hem in. In of rond het huis was hij ieder uur bezig en van harte zo graag bereid om eenieder tot hulp te zijn, die een beroep op hem deed. Zo was Jac alles voor ons en we zullen hem dan ook erg missen. Wij gedenken hem dankbaar voor het zeer vele, dat hij ons gegeven heeft: zijn grote zorg voor ons, zijn oprechte vriendschap en zijn geloof, dat hij zo trouw bewaard heeft. Moge Jac zijn Pasen, de gelukkige vervulling van zijn leven, nu ervaren in een vrede, die altijd blijft.

U allen, die uw medeleven hebt betoond bij zijn plotseling overlijden en de plechtige uitvaartdienst, willen wij heel hartelijk danken.

Familie Roost – Puts
Kinderen en Kleinkinderen

De plechtige laatste zeswekendienst zal plaats vinden op zaterdag 23 mei 1992 om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus te Roggel.