Sijmkens Henkens, Mia


Ter dankbare herinnering aan

Mia Henkens

weduwe van
Guill Sijmkens

zij is geboren te Hunsel op 17 april 1918 Na een welbesteed leven overleed zij plotseling op 12 maart 1992 bij haar dochter thuis in Panningen.
Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij haar te rusten gelegd op het parochieckerkhof te Leveroy op 17 maart 1992
.
Een sterke vrouw, dat was zij. Met haar van nature aangeboren ijver en vlijt, schuwde zij het werk nooit, zorgde zij voor haar gezin, had zij tot het einde aandacht voor haar kinderen en kleinkinderen en werkte zij voorheen ook nog langere tijd als juffrouw in het onderwijs aan de toen nog Lagere School te Leveroy. Zij was rechtschapen, kwam eerlijk voor haar mening uit en met haar heldere geest bleef zij tot het laatst van haar leven interesse houden voor alles wat zich afspeelde in kerk en samenleving. Haar huis was een open huis voor de kinderen en kleinkinderen. Ze waren altijd welkom en zij volgde met grote belangstelling hun wel en wee. Altijd bereid ze te helpen, te steunen en de weg te wijzen. De kruisen van het leven zijn aan haar niet voorbij gegaan. De dood van haar goede echtgenoot Guill en haar zoon Jos sloeg pijnlijke wonden in haar leven, maar met de kracht van een sterke vrouw werkte Zij zich daar telkens doorheen, narn de levensdraad weer op, gedragen door een sterk geloof. Ondanks de tegenslagen was en bleef zij altijd in de weer, binnen en buiten in de tuin. Een voorbeeld van arbeidzaamheid en werklust. Zij ging niet bij de pakken neerzitten, maar heeft haar taak volbracht, ten einde toe. De kinderen en kleinkinderen zullen deze voorbeeldige moeder en oma nooit vergeten. Ze zullen haar blijven dragen in hun hart. als een kostbare parel. Nu kan 7ij rusten in vrede en bij God, in Wie zij geloof. als de Schepper van hemel en aarde.
t
Voor de vele blijken van medeleven, na het plotseling overlijden en bij de uitvaartdienst van mam en oma, zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen Sijmkens en kleinkinderen.

laatste zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van Leveroy op zondag 3 rnei 1992 om 10.00 uur.