Schoor van de – Claessens, Nel


Ter dankbare nagedachtenis aan

Nel Claessens

echtgenote van

Frits van de Schoor

Op 16 september 1923 is zij geboren te Nederweert. Na een welbesteed leven en een moedig gedragen ziekte overleed zij in het St. Jans Gasthuis te Weert op 14 januari 1992, nadat zij thuis bij volle bewustzijn het H. Sacrament der Zieken had ontvangen. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op zaterdag 19 januari 1992.
Een sterke vrouw, voor wie nooit iets teveel was. Een ijverig zorgende moeder, wiens leven bestond uit kerken en werken. Altijd in de weer, altijd vlijtig, altijd bezig. Met een onvoorstelbare levensmoed en werklust was zij samen met haar man uren in het veld te vinden om de kost te verdienen voor haar grote gezin. En vaak ging zij voorop!

Klagen was er niet bij. Ook niet de laatste jaren toen een ernstige ziekte haar lichaamskrachten aantastte. Met de moed van de allersterksten heeft zij zich er tegen verzet. Telkens levendvan de hoop dat er nog redding was. Het mocht niet baten. Uiteindelijk was de kaars geheel opgebrand en legde zij haar moede hoofd terug in de handen van de Schepper. Daarmee was een mooi leven afgesloten. Een leven van zorg en aandacht voor man en kinderen en kleinkinderen. Een leven ook van een onwrikbaar geloof in God. Wat was zij blij toen zij daags voor haar sterven thuis nog de H. Communie mocht ontvangen.

Met een zorgende liefde heeft haar echtgenoot haar dag en nacht gesteund tijdens de ziekte, daarbij geholpen en bijgestaan door de kinderen en de buren, voor wie niets teveel was. En zij was er toch zo blij mee en er zo dankbaar voor. Als een kind. Deze kinderlijke eenvoud, die haar leven zo sierde, heeft ons allen ontwapend. Zij had nooit grote of hoge woorden maar de woorden die zij sprak, kwamen altijd recht uit het hart. Zonder franje, maar wel oprecht. Woorden uit een gouden hart, een moederhart. Moge deze trouwe, rechtvaardige en voorbeel-dige moeder nu de vrede gevonden hebben bij haar Schepper, voor Wie zij leefde en in Wie zij geloofde tot in het allerlaatste uur van haar leven.
Dag mam, wij zullen je nooit vergeten.

Voor het oprechte medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de Uitvaartdienst van moeder, zeggen wij u allen heel hartelijk dank.
F. van de Schoor,
kinderen en kleinkinderen.

————————————————

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 1 maart 1992 om 10.00 uur.

Wij vertrouwen op Gods goedheid en danken voor de gelukkige dagen.3