1992 – Prins Lei

Natuurlijk is de uitverkiezing van Lei Hermans, ter plaatse beter bekend als “Haves Lei”, als Prins van de Losböl van Leveroy geen toeval. Al jarenlang stond hij op de nominatie. Als politiek tegenstrever van de vroegere Prins Sjra 1 in de zeventiger jaren stond hij zijn mannetje, maar daarbij was hij zo slim niets op de spits te drijven, zodat ze in Leveroy niet met de gebakken peren zaten, die Losbol.

De aanleiding van zijn uitverkiezing was, dat Lei per 1 januari als laatste het schip van Boerenbond verliet, omdat voor dergelijke kleine schepen op de hoge zeeën van de L.L.T.B. kennelijk geen behouden vaart meer mogelijk is. Als laatste kapitein heeft hij zijn 95-jarig schip moeten overleveren aan de sloper.

En verlost van dit karwei is Lei van plan er voor dit jaar met Vastenavond bij de Leiverse Losbol de vaart wel in te houden. Er heeft zich overigens al een gegadigde voor de sloop gemeld, nl. een taxateur, niet onbekend met de wereld van maalderijen e.d., bovendien een ingezetene en lang niet onbemiddeld naar het schijnt.

 

 

Categories :
Tags: ,