Heijmans, Piet


Ter dankbare herinnering aan

Piet Heijmans

echtgenoot van

An Kuipers

Hij is geboren op 19 augustus 1927 te Neder-weert. Plotseling overleed hij op 31 januari 1992, nog voorzien van het H. Oliesel. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem op woensdag 5 februari te rusten gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy.

De plotselinge dood van Piet Heijmans is als een bom ingeslagen bij vele mensen. Vooral bij zijn goede echtgenote An, met wie hij ruim 30 jaar lief en leed heeft gedeeld. Altijd samen. Samen werken, samen zorgen voor hun groot gezin. Hij kon niet zonder haar, zij niet zonder hem. Een harde slag, ook voor de kinderen, waarvoor hij altijd klaar stond, gevraagd of ongevraagd. Pap was present! Hij was agrariër in hart en nieren. Hij pakte alles aan, schuwde het werk nooit en kon uren in het veld de schoffel hanteren met de nauwkeurigheid van een gedegen vakman. Maar ook hield hij van gezelschap. Hij had graag mensen om zich heen. Zijn wekelijkse repetitie-avond van het kerkkoor was voor hem een ongekende ontspanning. Hij leefde er naar toe en ontbrak bijna nooit op het appèl. En elke zondagmorgen tijdens de hoogmis zong hij uit volle borst Gods lof. De zanger kan nu zijn bronzen stem niet meer gebruiken. Wij zullen hem nooit meer horen. Maar wat wél bij ons blijft, dat is zijn levensmelodie, zijn levenslied, liefde voor mam en de kinderen. Over hen sprak hij altijd met gepaste trots en grote dankbaarheid. En vooral mogen wij nooit vergeten zijn geloof, stabiel en sterk, zonder versierselen, zonder grote woorden, maar wel eerlijk en echt. Hij was nog heel graag bij ons gebleven, maar tegen de ontembare dood staan wij allen machteloos. En wij moeten nu samen verder zonder pap. Hij zal niets liever zien dan dat mam en kinderen moedig verder leven.
Moge hij, de rusteloze, de altijd werkende en ijverige, trouwe dienaar, welkom zijn bij de Heer van leven en dood. Moge hij daar nu rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, bij de plotselinge dood en de uitvaartdienst van pap, zeggen wij u heel hartelijk dank.
A. Heijmans – Kuipers en kinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 maart 1992 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.