Voorter, Chris


Dankbare herinnering aan

Chris Voorter

echtgenoot van
Nel Verlaek

Hij is geboren op 3 maart 1914 te Grathem. Na een welbesteed leven en voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed hij in alle rust en vrede op 30 januari 1992 in het St. Jans Gasthuis te Weert, omringd door moeder en de kinderen. Op 4 februari hebben wij hem te rusten gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy, na een plechtige Eucharistieviering aldaar.

Middenin het leven sloeg de dood toe. Onvoorzien, wel onverbiddelijk. Pijnlijk voor moeder, kinderen en kleinkinderen. Eén grote troost is er en dat zijn de fijne herinneringen. Moeder en de kinderen zullen erover blijven spreken met grote trots. Want vader was een eerlijk mens, ging recht door zee, zijn nee was nee, zijn ja was ja. Bij nacht en ontij heeft hij mensen geholpen die een beroep op hem deden. Hij was een bekwaam vakman, genoot vertrouwen en waardering. Vooral na de oorlog bij de wederopbouw van de PLEM. Daarnaast gaf hij zich volledig aan de Handboogschutterij. Het was zijn lust en zijn leven. Ere-voorzitter van “Onze Vrije Uren” in Heythuysen, lid van de “Vriendenkring” te Leveroy, waar hij nog steeds als vrijetijdsschutter volop meedraaide en van de Schutterij van de PLEM was hij met zijn 77 jaar het oudste lid. Men kon op hem bouwen. Ook was hij intelligent, zonder franje.

Op politiek en sociaal gebied stond hij zijn mannetje, was volledig op de hoogte van het reilen en zeilen van de samenleving en als hij begon te vertellen dan leek ‘t een geboren journalist die z’n verhaal van a tot z verpakte met exakte en nauwkeurige gegevens. Maar vóór alles was hij “vader.” Zorgend voor moeder en de kinderen, lief voor de kleinkinderen. Altijd belangstelling en interesse voor hun wel en wee. Voorbeeldig in zijn levenshouding, voorbeeldig vooral ook in zijn geloofsleven. Daar viel niet aan te tornen. God was zijn Vader, de Kerk was hem lief. De Schepper zal deze trouwe dienaar nooit laten vallen. Als hij vroeger de kinderen een goede nacht wenste, dan kregen ze een kruisje op hun voorhoofd van hem, met de woorden: God zegene en beware je.

Deze woorden geven moeder, de kinderen en kleinkinderen hem nu mee als een laatste groet: Vader….God zegene en beware je!

Tags: