Hermans, Karel


Ter dankbare nagedachtenis aan

Karel Hermans

Hij is geboren te Leveroy op 16 april 1903. Na een langdurige ziekte en een liefdevolle verzorging thuis, is hij op 9 januari 1992 overleden, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem op 14 januari 1992 te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Karel Hermans is niet meer. De sterke boom is gevallen. Onkreukbaar en rechtvaardig ging hij door het leven. Nooit om te kopen. Altijd trouw aan hem toevertrouwde opdrachten. Gemeenschapsmens in hart en nieren. Consequent in zijn levensovertuiging, zonder franje, maar wel stabiel. Men deed nooit tevergeefs een beroep op hem. Daarom was hij bekend bij iedereen, maar zonder de schijnwerpers te zoeken. In Leveroy geboren, geleefd, overleden. Hij kende als geen ander zijn geboortedorp. Was vraagbaak voor velen en strooide kwistig met z’n verhalen over het wel en wee van mensen uit het grijze verleden.

Met hem is nu een stuk geschiedenis gestorven. Een man met een ongekunsteld, eerlijk geloof. God was zijn Vader, de Kerk zijn Moeder, de priesters waren hem heilig. Eerlijkheid stond hoog bij hem in het vaandel. En het onrecht wees hij streng van de hand, zonder aanzien des persoons. In alle vrede en rust moest hij zijn rijke leven na een langdurige ziekte teruggeven aan de Schepper. Hij was er klaar voor. Moge deze trouwe dienaar nu aanvaard worden bij de Heer van hemel en aarde, Die hij diende tot in het uur van de dood.
Moge hij rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u oprecht dank.

Familie Hermans.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 1 maart 1992 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.