Vleut van der – Gijsen, Anna


Moge dit voor u een herinnering zijn aan

JOHANNA HUBERTINA (ANNA) GIJSEN

echtgenote van
GERRIT VAN DER VLEUT

Zij werd geboren op 6 september 1902 te Leveroy. Zij is gestorven op 4 januari 1992 te Bakel. Haar lichaam is begraven op het parochiekerkhof te Asten.

Haar !even heeft zich gekenmerkt door zorgzaamheid, nadat zij al heel vroeg de verantwoording voor haar gezin alleen moest dragen. Haar huis in de Lindestraat werd een warm thuis voor velen doordat zij hulpvaardig als zij was voor iedereen klaar stond. Vele jaren onderhield zij naar gezin door haar vaardighe-den met de naaimachine. Ze vervaardigde kleding voor haar kinderen en anderen. Ondanks dat de kinderen beurtelings zelfstandig gingen woven bleet zij met voortdurende bezorgdheid over hen en later hear kleinkinderen moederen. Zelfs toen ze bedlegerig werd. Het verdriet om hear overleden man sinds 1946 heeft zij moedig gedragen en heeft nooit de liefde voor haar verwanten in de weg gestaan.
Het viel haar zwaar de laatste periode van haar loses in een andere omgeving dan haar geliefde thuis door to brengen. Zoals altijd bleef zij het zeer waarderen wanneer haar kinderen en kleinkinderen met de achterkleinkinderen haar opzochten.
Ze vertrouwde erop dat God zo voor haar en ons zou blijven zorgen eeuwig lang. Bid voor haar. coals zij altijd gebeden heeft.
Voor de toegewijde verzorging van moeder willen wij het verplegend personeel en artsen van Verpleegtehuis St. Josefsheil hartelijk danken. Voor uw hartelijk meeleven tijdens haar ziekte en bij het overlijden en begraven van onze moeder en oma willen wij u zeer danken.
kinderen van der Vleut klein- en achterkleinkinderen

Tags: ,