Steegh Jo


Als leven lijden wordt, is sterven een gewin.
Bij ‘t afscheid van

JO STEEGH
* 4 augustus 1936 te Leveroy t 30 november 1991 te Weert
Op 4 december 1991 namen wij afscheid van hem tijdens de Uitvaartdienst in de parochiekerk van De Verrezen Christus te Moesel en legden hem te rusten op het St. Joseph-kerkhof te Keent-Weert.

Een mens wordt pas mens door de liefdevolle aandacht die hij van de ander ondervindt.
Jo is nu van ons heengegaan.

We zullen hem missen, want hij was één der onzen.

Maar dankbaarheid vervult ons hart voor het goede dat we voor hem mochten doen.

Graag willen wij allen danken die met ons meeleefden bij het afscheid van Jo.
Familie Steegh.

Tags: