LEON VAN ACHT

Pastoor Nijhof deed in Heythuysen de uitvaartdienst voor zijn 92-jarige vriend Léon van Acht en maakte de tekst voor het gedachtenisprentje. Van Acht, oorspronkelijk uit Thorn, was alom bekend v.w. zijn muzikale talenten.


Dankbaar gedenken wij het leven van

LEON VAN ACHT

weduwnaar van MARIA PARTEN

Geboren op 12 april 1899 te Thorn, overleden te Heythuysen op 21 oktober 1991. Na plechtige eucharistieviering te rusten gelegd bij het graf van zijn overleden eden echtgenote op het parochiekerkhof te Heythuysen op 21 oktober 1991.

Begiftigd met:
– de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,
– de pauselijke onderscheiding Pro Ecclessia et pontifice,
– de ere-penning van de gemeente. Heythuysen
– het ere-dirigentschap van Harmonie l’Union.

Meester van Acht is niet meer. Een bescheiden maar groot en intelligent man is van ons heengegaan. En wie hem van nabij gekend heeft, weet dat de aarde armer is geworden met de dood van deze kostbare medemens.

Vooral Leo en Sasja zullen dit gesis heel erg voelen, omdat vader nog altijd voor hen het centrum was van hun leven door zijn oprechte belangstelling, zijn warme interesse en zijn ongekunstelde bezorgdheid. Zijn hele leven stond in het. teken ven de muziek, die trilde in zijn hoofd, zijn handen en zijn hart. Onder zijn bekwame leiding groeiden de orkesten naar hoogtepunten van grote successen. Maar hij bleef zichzelf en zocht nooit de schijnwerpers. Nauwkeurig, punctueel en uiterst correct ging hij om met dingen en mensen. Zelfs de kinderen voor wie hij jarenlang “de meester” was, droeg hij stuk voor stuk als zeldzame parels in zijn hart.
Ouder geworden was hij dankbaar voor iedereen, die ook maar de kleinste aandacht aan hem besteedde. Vooral denken we met dankbaarheid aan Truus Rijks. die jarenlang alle zorg aan hem gaf en daardoor een ereplaats kreeg in zijn hart. Naast dit alles had meester van Acht een onwrikbaar geloof. Eenvoudig maar wel stabiel, zonder franje maar wel van harte. Elke dag bad hij zijn vaste gebeden met mannelijke vroomheid. En ook met grote dankbaarheid, dat hem 92 volle jaren gegeven waren om de melodie van z’n leven tot het einde toe af te maken. een melodie met wanden van trouw, plichtsbetrachting, onkreukbaarheid, integriteit en een diep geloof.
Zijn levensmelodie heeft ons ontwapend. Ook voor zijn Schepper de grote Dirigent van hemel en aarde, is deze melodie hartveroverend.

Moge meester van Acht bij Hem rusten in vrede!!

Tags: