Erepenning voor |wethouder Stals


Foto: Huib v. Deursen.

Burgemeester Jacobs overhandigde onder toeziend oog van mevrouw Stals de erepenning van de gemeente Nederweert. Tijdens de buitengewone raadsvergadering op vrijdag 6 september heeft raadsvoorzitter, burgemeester A. Jacobs de erepenning van de gemeente Nederweert uitgereikt aan de jubilerende wethouder G. Stals bij gelegenheid van zijn 25 jarig lidmaatschap van de
gemeenteraad van Nederweert.

Wethouder G. Stals, heeft zich gedurende een lange reeks van jaren vanuit een bijzondere verbondenheid met en zorg voor de Nederweerter gemeenschap in hoge mate verdienstelijk gemaakt jegens de gemeente Nederweert. Deze verbondenheid en zorg heeft hij steeds tot uitdrukking gebracht bij de uitoefening van zijn funkties, ondermeer:

  • sedert 6 september 1966 als lid van de gemeenteraad van Nederweert;
  • sedert 19 juni 1979 als wethouder van de gemeente Nederweert zeer in het bijzonder  op de werkterreinen van sociale zaken, milieu en openbare werken;
  • in regionaal verband o.m. als lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap De Risse te Weed en als lid van de Bestuurscommissie regionale vuilverwerking van het Gewest Midden Limburg;
  • sedert 1960 als lid en vanaf 1979 als voorzitter van de schutterij St. Barbara te Leveroy;
  • als medeinitiatiefnemer en stimulator van de bouw van een eigen gemeenschapshuis te Leveroy in 1973, als lid van het voorlopige Stichtingsbestuur, als eerste voorzitter (van 1970 1973) van de Stichting Gemeenschapshuis Leverona en thans als bestuurslid;

Als adviseur en lid van de Gemeenschapsraad Leveroy, het overkoepelend orgaan van verenigingen en instellingen te Leveroy. Als lid van de raad en als wethouder heeft hij met grote inzet en in hoge dienstbaarheid mede richting gegeven aan het gemeentelijk beleid en een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van voorzieningen op materieel en sociaal vlak in het algemeen
belang van de gemeente Nederweert en haar inwoners.

============

van onze verslaggever
NEDERWEERT De gemeente Nederweert heeft wethouder G. Stals in verband met zijn zilveren jubileum als gemeenteraadslid de erepenning van de gemeente toegekend. Stals kreeg de onderscheiding vrijdag uitgereikt tijdens een buitengewone raadsvergadering.  De 64 jarige Stals die al twaalf jaar wethouder is in Nederweert kreeg de erepenning omdat hij zich op velerlei terreinen verdienstelijk heeft gemaakt voor Nederweert. Behalve in de gemeenteraad is hij ook aktief op andere terreinen. Zo is Stals sinds 1979 voorzitter van de schutterij St. Barbara uit
Leveroy.

Daarnaast nam hij in 1973 het initiatief om te komen tot de oprichting van een gemeenschapshuis Leverona in Leveroy.  verder is hij adviseur en lid van de gemeenschapsraad Leveroy, het overkoepelend orgaan van de plaatselijke verenigingen en instellingen.

Tags: ,