Goertz, Frans


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

FRANS GOERTZ

echtgenoot van
AN VAN BOMMEL

Hij is geboren te Leveroy op 7 augustus 1927. Voorzien van het Sacrament der Zieken overleed hij op 19 maart 1991 in het St. Jans Gasthuis te Weert. Op 22 maart 1991 hebben wij hem na een plechtige Eucharistieviering ter ruste gelegd op het parochie-kerkhof te Leveroy.

Frans Goertz heeft zijn leven afgesloten, zoals hij geleefd heeft. Kalm en rustig, zonder hoge woorden. Met zijn van nature ingeboren rust zorgde hij voor zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen en wie daarnaast nog beroep op hem deed kon altijd op hem rekenen. Hij was een goede man, dierbare vader en lieve opa met veel belangstelling voor het wel en wee van zijn geliefden. De natuur, bossen en velden waren hem lief. Uren kon hij daar verpozen en genieten van de mooie dingen van de schepping. Hij had daarnaast een warm kloppend jagershart. Zijn geloof was eenvoudig, maar wel standvastig en voorbeeldig. Zoals hij trouw was aan zijn levensopdracht thuis, zo was hij ook trouw aan zijn christelijke levensroeping als gelovige temidden van ons. Voor dit alles zijn wij hem heel dankbaar en wij vertrouwen dat hij nu door Gods liefde nog bij ons is. Hij was een tevreden man, tevreden met z’n gezin en met de omringende natuur. Zijn ongeneeslijke ziek te was voor hem een zwaar kruis. Hij heeft gedaan wat hij kon om te overleven, maar uiteindelijk moest hij het moede hoofd, zijn leven en zijn mannelijk hart teruggeven in het bijzijn van zijn dierbare echtgenote.
Moge hij nu de altijddurende rust gevonden hebben.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

A. Goertz – van Bommel, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst zal gehouden worden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 5 mei 1991 om 10.00 uur.