Kierkels, Joannes


Ter dankbare herinnering aan

JOANNES HUBERTUS KIERKELS

weduwnaar van
ANNA MARIA HUIJERJANS

Hij is geboren te Leveroy op 25 januari 1905. Tijdig voorzien van het H. Sacrament der Zieken en na een liefdevolle verpleging in het Ouderencentrum St. Joseph te Nederweert, overleed hij aldaar op 4 maart 1991. Wij hebben hem ter ruste gelegd bij zijn dierbare echtgenote op het parochiekerkhof te Leveroy, na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk aldaar.

Een goed mens is van ons heengegaan, een dierbare vader en een lieve opa. De laatste tijd kon hij niet meer van het leven genieten zoals voorheen. Daarom was hij helemaal niet bang voor de dood. “O. L. Heer moet maar gauw komen” zei hij herhaaldelijk. In die moeilijke tijd werd hij elk uur bijgestaan door zijn kinderen en kleinkinderen. Dat was voor hem een grote weldaad en met een hart vol dankbaarheid kon hij, omringd door zijn geliefden, zijn leven teruggeven aan de Schepper.

Het was voor hem een bevrijding, maar tevens de afsluiting van een zorgzaam en werkend leven. Hard heeft hij vroeger moeten werken voor zijn groot gezin. Hij schuwde dat ook niet. Als kind reeds moest hij mee aanpakken om de kost te verdienen voor het gezin, waarin hij geboren was. Hij deed dit met bewonderenswaardige eenvoud en inzet. Niets was hem teveel! Als vader en opa was hij voor zijn kinderen een toonbeeld van onverdroten ijver en werklust. De dood van zijn dierbare echtgenote in 1987 was voor hem een zware slag. Maar door zijn ontwapenend geloof kon hij dit verwerken en leefde hij moedig verder. En hij bleef belangstelling houden voor het wel en wee van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was trots op hen en zij waren altijd welkom, hielden hem van alles op de hoogte en het deed hem telkens weer zichtbaar goed als hij hoorde dat zij gelukkig en tevreden waren.
Zij geven hem nu af met in hun hart de dankbare herinnering aan een vader en opa die voor hen geleefd en gewerkt heeft en die tot in het uur van de dood trouw bleef aan zijn levensopdracht. Moge deze trouwe dienaar nu de rust vinden die hij ten volle verdiend heeft. Moge hij bij zijn dierbare echtgenote en bij zijn Schepper rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij heel oprecht dank.
Kinderen Kierkels en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 21 april 1991 om 10.00 uur.

 

 

Tags: ,