Coolen, Mathis


coolen mathis1991

Ter nagedachtenis aan
MATHIS HUBERTUS COOLEN
weduwnaar van
MARIA WILHELMINA VAN LIEROP
Hij werd geboren te Leveroy 6 november 1905 en stierf thuis onverwacht, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 12 februari 1991. In de parochiekerk van Laar-Weert hebben wij hem uitge-leide gedaan en hem op het kerkhof aldaar bij mam ter ruste gelegd op 16 februari 1991.
Wij zijn dankbaar dat wij pap zolang in ons midden mochten hebben. Hij was een eenvoudig, onopvallend en een weinig eisend persoon. Wer-ken in de tuin en tussen zijn herten was zijn hobby. “Thuis” dat was zijn leven; pap was het liefste in en rond zijn huis. Maar ook op de weke-lijkse kaartmiddagen, samen met de ouderen, verheugde hij zich telkens weer. Na het overlijden van mam bleef hij voor ons het middelpunt, want hij was er altijd.
Wij waren verontrust door de seinen van enkele maanden geleden. Maar pap klaagde nooit, was een stille doorzetter. Hij wilde niet ziek zijn en had de moed om te leven. ’t Leck daarom zo goed te gaan, maar het mocht niet zo zijn. Nu is hij ons nog vrij onverwacht komen te ont-vallen. Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook van ons heengegaan. Zijn manier van “zijn” zal ook in de toekomst voor ons een bron van inspiratie blijven.
Wij spreken in zijn geest als wij zeggen: Dierbare familie bedankt voor alles. Speciaal voor Nellie, die mij altijd trouw ter zijde stond en zoveel voor mij heeft gedaan. Moge pap nu, samen met mam, gelukkig zijn bij de Heer.

Voor Uw belangstelling, meeleven cn gebed na het overlijden en bij de Uitvaart van vader en opa, danken wij U oprecht.
Kinderen Coolen en kleinkinderen.