Gubbels – Klauwers, Mia


Ter dankbare herinnering aan

MIA KLAUWERS

weduwe van
SJEF GUBBELS

Zij is geboren te Nederweert op 16 november 1917. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, overleed zij vredig en rustig op 13 februari 1991 in het St. Jans Gasthuis te Weert. Wij hebben haar na een plechtige Uitvaartdienst op 16 februari ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, in het graf bij haar echtgenoot Sjef Gubbels.
Zij was één van die mensen, die altijd trouw op hun post blijven en die met de eenvoud van een eerlijk moederhart hun levenstaak vervullen. In stilte en zonder grote woorden deed zij haar plicht als zorgzame moeder en lieve oma. Altijd punctueel, ijverig en met grote vlijt. Voor haar kinderen en kleinkinderen was haar niets teveel. Toen zij twee en een half jaar geleden afscheid moest nemen van haar dierbare echtgenoot heeft dat een grote wonde in haar leven geslagen. Haar liefde voor hem was zo groot, dat zij het verlies nooit helemaal heeft kunnen verwerken. Sjef bleef -ondanks de dood- het centrum van haar leven.
Gelukkig had zij een heel groot geloof, dat haar de kracht gaf het verlies van haar man te aanvaarden. De laatste tijd hunkerde zij naar gezelschap. Zij was niet graag alleen. De trouwe aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen heeft haar veel steun gegeven. Zij keek naar hen uit als een vogel naar voedsel in de barre windertijd. Ze zijn bij haar gebleven tot aan het verlossende einde. Wij geven haar uit handen met grote dankbaarheid voor alles wat zij in stille liefde en toewijding gedaan heeft voor haar overleden echtgenoot, voor haar kinderen en klein-kinderen. Moge de goede God, Die een belangrijke plaats innam in haar leven, haar nu een plaats bereiden in Zijn beschermende nabijheid.

Moge zij bij Hem rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen Gubbels en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zon-dag 31 maart 1991, 1e Paasdag, om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.