Reijnders – Verlaek, Lena


Reijnders verlaek lena 1990 vkReijnders verlaek lena 1990

Ter dankbare herinnering aan

LENA VERLAEK

weduwe van

MATHIEU REIJNDERS

Zij is geboren te Leveroy op 10 februari 1909. Na in het bijzijn van haar geliefde familie voorzien te zijn van het H Sakrament der Zieken, heeft zij op 13 oktober 1990 haar leven teruggegeven aan de Schepper. Wij hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens een plechtige Eucharistieviering op woensdag 17 oktober, waarna wij haar ter ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.
Een moedige en sterke vrouw was zij. Door haar huwelijk met Mathieu Reijnders nam zij op 36-jarige leeftijd een groot gezin op haar schouders. En in dat gezin groeide zij uit tot een echte moeder. In grote dienstbaarheid, zorg en liefde was zij altijd op haar post zoals een goede moeder betaamt. Daardoor dwong zij groot respect af, vooral bij de kinderen, die haar dan ook tot in het uur van de dood op handen droegen. Zij was eenvoudig en bescheiden van aard. Zij zocht nooit de eerste plaats, maar verrichtte haar levensopdracht stil op de achtergrond, met grote aandacht voor kinderen en kleinkinderen en de hele familie. En
juist daardoor was zij een lieve, onvergetelijke oma, die door haar eenvoud ontwapende. Daarbij had zij een meer dan gewone belangstelling voor alles wat zich in de gemeenschap van Leveroy afspeelde, waardoor zij op de hoogte bleef van het wel en wee van vele mensen die zij kende. Haar hart stond open voor groten en kleinen! Nu zij vredig en rustig van ons is heengegaan, weten wij dat haar leven in de haven van de Schepper is aangekomen. Zij was immers een diepgelovige vrouw, een trouwe parochiaan van Leveroy met een rotsvast geloof, dat sterk bleef tot aan het einde. Wij geven mam en oma nu uit handen met een hartelijk ‘dankjewel’ voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft.
Rust nu maar uit, in vrede!

0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, vergeet haar niet.
Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank. Kinderen Reijnders en familie. De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 2 december om 10.00 uur.

Tags: ,