Geelen, Hubertus


Categories :

Ter nagedachtenis aan
HUBERTUS ANDREAS JOANNES GEELEN

Geboren te Leveroy op 4 februari 1923.
Plotseling overleden in Amsterdam op 23 augustus 1990.

Na een plechtige Eucharistieviering is hij ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, waar ook zijn ouders begraven zijn.

lk weet niet hoc het zal zijn in die dagen. wanneer ik scheep ga voor de laatste reis, zal dan mijn schip dc laatste storm verdragen en landen aan Gods eeuwig Paradijs?
Neem mij I leer God het roer dan uit handen en laat mij zingend op het voorschip staan, dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden maar veilig in Uw haven binnengaan.

Van harte bedankt U allen, die hebt meegeleefd.
Familie Geelen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 13 oktober om 19.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.