Hobus, Nelly


Dankbare herinnering aan
NELLY HOBUS

Zij is geboren te Roggel op 12 november 1960. Tijdens haar vakantie overleed zij op 14 mei 1990 in Oostenrijk. Na een plechtige Eucharistieviering hebben we haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op 18 mei 1990.

Nelly, we zullen je allemaal heel erg missen, maar vooral vader en moeder en je broers en zusjes, de bewoners van Huize ’t Veld. Bij hen allen was je immers altijd geborgen. En overal probeerde je op je eigen wijze vreugde te brengen en plezier. En wat was je blij met een kleine attentie en een handje-vol liefde.
Allen hebben we veel zorg over je gehad, maar je maakte onze zorgen kleiner door je optimisme en je wil om te leven. En alhoewel je niet altijd alles kon wat anderen wél kunnen, heb je toch je leven volop de moeite waard gemaakt. In jou is het kind nooit verloren gegaan. Je genoot met volle teugen van de natuur, van muziek en gezelligheid, van een kaartje leggen.

Je kamer in Huize ’t Veld was een open huis. Alle mensen waren voor jou gelijk en iedereen op straat kreeg van jou een hartelijke groet. Vooral oudere mensen hadden een ruime plaats in jouw eerlijke meisjeshart. Je leefde zo vanzelfsprekend, zo hartveroverend en ongecompliceerd. Tijdens de vakantie, waar je zo intens naar toe leefde, heeft de dood je in de slaap plotseling overmand. Vader en moeder zijn bedroefd en ook je broers en zusjes en de bewoners van Huize ’t Veld en wij allemaal. We hadden je nog zo graag dichtbij ons willen bewaren en beschermen. Gelukkig houden we nu de mooie herinne-ringen vast, herinneringen, die je ons hebt nagelaten en die we nooit kunnen vergeten. En omdat wij je niet vergeten, hopen en verwachten wij ook dat door
Maria God je zal vasthouden en bewaken tot in eeuwigheid.
Lieve Nelly, rust zacht en in vrede.

0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, denk aan haar!