Heijnen, Mia


Ter dankbare nagedachtenis aan

MIA HEIJNEN

Zij is geboren op 16 januari 1926 te Leveroy en overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in het St. Jans Gasthuis te Weert op 5 mei 1990. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van Leveroy werd zij aldaar ter ruste gelegd op 9 mei 1990.

Stil, rustig en vredig is zij gestorven, na een ziekte waarop de medische wetenschap geen greep meer had. Haar leven is uitgegaan als een geheel opgebrande kaars. Jarenlang had zij zich overeind weten te houden door stilaan te doen. Daardoor werd de ruimte van haar bestaan hoe langer hoe kleiner. Toch heeft zij dit aanvaard met grote moed en de wil om te leven! Tijdens haar leven, toen zij nog sterk was en vitaal, schuwde zij het werk niet. Zij was ijverig, zorgzaam en vooral dienstbaar. Jarenlang heeft zij haar diensten aangeboden aan mensen die huishoudelijke hulp nodig hadden. En zij deed dat zonder pretenties, maar wel altijd eerlijk, eenvoudig en nauwgezet.
Zij hield van de natuur, van bloemen en planten. Het was haar lust en een stuk van haar leven. Zij had grote eerbied voor de schepping.
Zij heeft haar geloof bewaard, het geloof dat zij had aangereikt gekregen van haar goede ouders. Een geloof dat gekenmerkt werd door grote eenvoud, maar sterk was als een rots. In dat geloof, vol overgave, is zij van ons heengegaan.
Moge de Schepper van de mensen haar nu ook opnemen in Zijn nabijheid.
Moge zij rusten in vrede.
—–
Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van Mia, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Heijnen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 24 juni a.s. om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.