Roy van, Catharina


In onze dankbare herinnering blijft voortleven

CATHARINA HELENA VAN ROY

Cato van Roy werd geboren te Leveroy op 22 december 1905 als dochter van Godefridus van Roy en Gertruda Verstappen. Op 24 september 1940 gaf zij haar woord van levenslange trouw aan Wilhelmus Josephus Uien, die haar twee zonen en twee dochters schonk.

Als rasechte Limburgse heeft ze zich in het Brabantse heel snel weten in te burgeren. Zij was een kordate vrouw. die juist in de oorlogsjaren een grote steun was voor het jonge gezin met de bejaarde vader Peter Ulen. Door de oorlogshandelingen werd alles verwoest en geplunderd, en moest zij met haar man de boerderij opnieuw opbouwen. Uit het vele werk dat er verzet moest worden in het gezin en op de boerderij, bleek waartoe haar wilskracht en doorzettingsvermogen in staat war.. Zij heeft zich altijd geheel weggecijferd voor haar man en het gezin. Een goede band met de familie en buurt vond ze heel belangrijk. Na het beëindigen van het bedrijf kon ze gaan genieten van een welverdiende rust. Toen nam ze alle tijd om deel te nemen aan de aktiviteiten van de Bond van Ouderen.
Zij was een diepgelovige vrouw en een grote vereerster van Maria. Elk jaar ging zij samen met haar man in de meimaand naar het genadeoord van O.L. Vrouw van Ommel. Bij gelegenheid van hun 40jarig Huwelijk in 1980 heeft ze samen met haar man een reis gemaakt naar Lourdes. Dit heeft op hen een heel diepe indruk gemaakt. Tot op het laatste toe wilde ze leven temidden van haar man en kinderen. De kleinkinderen Rian en Petra waren haar grote trots. Ze was bezig met de voorbereidingen van het Gouden Huwelijksfeest. Dit feest heeft ze helaas niet meer mogen meebeleven. Het was haar vurige wens om thuis temidden van haar gezin te mogen sterven. Daar ontving zij ook het H.Sacrarnent der Zieken. Op 6 mei 1990 ging ze nog vrij plotseling van ons heen. Na de uitvaartdienst op 10 rnei 1990 in de parochiekerk te Neerkant hebben we haar op het kerkhof aldaar te rusten gelegd. Moge zij rusten in vrede.
Zoals zij zelf blij en dankbaar was voor Uw vriendschap en genegenheid, zo danken wij U voor het getoonde medeleven na haar heengaan. W.J. Ulen Kinderen en kleinkinderen

Tags: ,