Strous, Willem


In herinnering aan

WILLEM STROUS

echtgenoot van
MARTHA ERNST

Geboren 8 juni 1904 te Heythuysen en overleden 3 mei 1990 te Weert.
Begraven op het kerkhof van Nederweert-Eind.

55 Jaar vertoefde hij op Vlakwater,

samen met moeder zorgend voor het grote gezin en in latere jaren samen met haar genietend en intens bezig in de tuin en met zijn schapen, een leven in verbondenheid met mens en natuur.

Vader voelde zich geborgen in het ritme van weer en seizoenen, zaaien en oogsten, groeien en sterven. Hij kon zich overgeven aan het leven, het leven in alle eenvoud en echtheid genieten.

Hij had oog voor de glimlach van de dingen. Hij benaderde de wereld vanuit een blijde grondhouding. Aan het eind van de winter zei hij vaker:

“Nu heb ik twee zomers vóór mij en maar één winter.’
En over het leven op Vlakwater:

“In de hemel hoef ik het niet beter te hebben.”

Zijn levensgeschiedenis zou je zo mogen typeren:

AARDE

Ik ben bij je binnengekomen als een vreemdeling.
Ik heb in je huis gewoond als een gast.
Ik heb je verlaten als een vriend.

Vriend van mensen en natuur was hij, het meest nabij voor moeder, die altijd op hem kon bouwen, op zijn innerlijke vrede en zijn bevrijdende levensvisie, als de dingen niet duidelijk waren, zorgelijk of bedreigend.

Hij was een man van eenvoud en rechtvaardigheid.

Hij is van ons heengegaan zoals hij geleefd heeft, vanuit een diep geloof en verbondenheid met ons allen, als vriend.

Voor U w hartelijke blijken van medeleven, ons betoond na het overlijden en bij de begrafenis van hem, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U oprecht dank.

M. Strous – Ernst, kinderen en kleinkinderen.

Tags: