KATHEDRAAL EUROVISIEKOOR UIT POLEN NAAR LEVEROY


Het meer dan 1000 jaar bestaande kathedraal koor van Poznart komt naar Leveroy op zondag 10 december as. Een unieke gebeurtenis voor onze regio. Dit koor luistert niet alleen de erediensten op in de kathedraal van Poznart, maar treedt overal op in Poolse steden en gaat zelfs tot in tal van Europese landen, zoals de DDR, West-Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland, Griekenland en West Berlijn. Onder leiding van de beroemde Zdzislaw Bernat heeft het internationaal furore gemaakt. Hij is sinds 1972 dirigent van dit koor. Door samenwerking met het CENTRUM VAN Internationale Relaties zal het koor op zondag a.s. in Leveroy twee keer optreden. Eerst tijdens de hoogmis van 10 uur, daarna om 16.00 uur in de kerk van Leveroy om een twee uur durend concert te geven, dat gratis toegankelijk is voor iedereen.

De Poolse jongens en meisjes wisten in het verleden duizenden mensen in vervoering te brengen door hun prachtige zang, muzikaliteit, harmonie, enthousiasme en inzet. Een bezoek aan Leveroy, vooral ’s middags tijdens het concert is daarom volop de moeite waard. Rest ons nog te melden dat dit koor vorig jaar de internationale Nachtmis via de televisie mocht ondersteunen en opluisteren. Het was voor hen die het gehoord hebben een verademing, een feest van onnoemelijk groot muziekgenot. U bent welkom!

Samen met pastoor Nijhof doet de directeur van het Pools koor de H. Mis in concelebratie. Hij leest het evangelie in het Pools.

Tijdens de zang

Overzicht tijdens communie-uitdeling

 

Tags: