Reijnders, Hubertus


ReijndersHubertus1989Reijnders ber

Ter dankbare herinnering aan

HUBERTUS REIJNDERS

echtgenoot van

ELISABETH PEETERS
Op 7 december 1908 is hij geboren te Leveroy. Hij overleed rustig en vredig in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert op 5 november 1989, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Op 8 november 1989 hebben we zijn uitvaart gehouden, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof te Leveroy.
Hij werd 80 jaar. En hij was er tevreden mee. Als dorpsfiguur kende iedereen hem. Als paardenliefhebber had hij wijd en zijd bekendheid verworven. “Schreurs Bèr” was een begrip. Aan zijn kinderen gaf hij vaak wijze lessen mee, zonder zich op te dringen. Als man, vader en opa heeft hij met zijn mogelijkheden en zijn tekorten tot aan het einde zijn taak volbracht. Zijn leven kenmerkte zich door een van nature Ingebouwde humor, waardoor hij veel mensen een schaterende lach bezorgde. Hij hield van gezelschap, van mensen om zich heen, zowel thuis als in het dorpsleven. Hij had een klein hart, dat veel geleden heeft toen zijn dierbare zoon Lei door een ongeluk om het leven kwam. Samen met zijn dierbare echtgenote heeft hij dit kruis kunnen dragen. Gelukkig Is hij gestorven zonder pijn, biddend tot in het uur van de dood. Hij was trouw aan zijn geloof in God, de Schepper van hemel en aarde. Moge Vader God deze trouwe dienaar aanvaarden In het Land van de Belofte, om er samen met Lel gelukkig te zijn. Moge “Schreurs Bèr” rusten in vrede.
Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.
E. Reijnders – Peeters, kinderen en kleinkinderen. Leveroy.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 17 december om 10.00 uur.