Corsten, Joannes


Ter dankbare herinnering aan

JOANNES HUBERTUS CORSTEN

weduwnaar van
MARIA WINKELMOLEN

Op 30 september 1888 is hij geboren te Grathem. Hij overleed rustig en vredig in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert op 21 oktober 1989, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Op 25 oktober 1989 hebben wij zijn uitvaart gehouden, waarna de begrafenis plaatsvond op het parochiekerkhof te Leveroy.

Hij werd 101 jaar. Een heel lang leven. Ook een mooi leven. Gekenmerkt door tevredenheid. Door grote belangstelling voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij hielden allemaal van hem. Hij was ontwapenend, gaaf en ruim van hart. En zocht altijd de vrede. Hij was trouw aan zijn levensopdracht, trouw als een paard, het dier, waarmee hij omging alsof het mensen waren. Toen hij nog ter kerke kon gaan, zong hij mee als een vogel en bracht God lof met zijn heldere stem.
Hij geneerde zich niet voor zijn geloof en godsdienstzin. Een man uit één stuk, met een vitale geest tot aan het einde van zijn leven. Vroom en eerbiedig ontving hij de laatste jaren thuis wekelijks de heilige Communie. Dat was een feest voor hem. Want als de Heer het huis niet bouwt dan bouwen wij tevergeefs. Dat was zijn levensdevies, waarmee hij leefde, werkte en uiteindelijk vredig terugging naar zijn Schepper. Met grote dankbaarheid voor alles wat hij gekregen had aan liefde, zorg en toewijding van heel zijn familie en dankbaar dat hij zó lang en zó gelukkig had mogen leven! Moge hij nu rusten. In vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij U heel oprecht dank.

Leveroy, 25 oktober 1989. Familie Corsten.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van Leveroy op zondag 10 december 1989 om 10.00 uur.

 

Categories :