Geurts – Wijnen, Maria


Ter dankbare herinnering aan

MARIA WIJNEN

weduwe van
MATHIEU GEURTS

Op 27 april 1896 is zij geboren te Maasbree. Zij overleed rustig en vredig op 4 oktober 1989, thuis te Leveroy, voorzien van het Sacrament der Zieken. Op 7 oktober 1989 hebben we haar uitvaart gehouden, waarna de begrafenis plaatsvond op het parochiekerkhof te Leveroy.
Een sterke vrouw; gaaf van hart, rijk aan zorg en toewijding. In de zomer van haar leven werd haar een volledig gezin toevertrouwd. En met de edelmoedigheid van een ridder heeft zij zich daaraan totaal gegeven, met hartveroverende ijver; zonder pretentie, met eerlijke plichtsbetrachting en een ontwapenende nuchterheid en vooral met grote liefde.
De liefde van een echt moederhart. Daarom bleef zij hot centrum van heel de familie. Met grote dankbaarheid hebben de kinderen en kleinkinderen haar vaak bezocht en bijgestaan thuis, voorheen, tijdens haar ziekte en tot in het uur van de dood. Een sterke vrouw: met een geloof, verankerd in het verleden, trouw tot in het heden, wijzend naar de toekomst, voor ons allen, die het willen horen en zien.

Moge zij rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.
Familie Geurts.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk te Leveroy op zondag 19 november 1989 om 10.00 uur.

 

Categories :