Crins -Stals, Nella


Ter dankbare nagedachtenis aan

NELLA STALS

echtgenote van
PIERRE CRINS

Op 16 oktober 1913 is zij geboren te Swartbroek. Zij overleed plotseling te Leveroy op 1 augustus 1989, voorzien van het H. Oliesel. Op 5 augustus 1989 hebben wij haar Uitvaart-dienst gehouden te Leveroy, waarna de begrafenis plaats vond op het parochiekerkhof aldaar.

Een heel eenvoudige, dierbare echtgenote, lieve moeder en oma is van ons heengegaan. Van haar straalde altijd vrede en rust uit. Zij wilde nooit op de voorgrond komen, maar was wel steeds aanwezig met haar hartveroverende liefde, oprechtheid en eerlijkheid. Zij zocht altijd de vrede en daarom kwamen de kinderen en haar kleinkind Tom zo graag bij haar op bezoek. Bij mam en oma was je altijd welkom. Bij haar voelde je je thuis en op je gemak. Niets was haar teveel. Haar leven stond in het teken van grote zorg voor haar gezin. Altijd ijverig, meelevend en attent. Niet met grote woorden maar wel met stille, hartelijke daden.
Het doet ons veel pijn dat zij plotseling is overleden, deze wijze, goede echtgenote, moeder en oma. Maar zij kreeg de dood die bij haar leven paste: vredig en rustig, zonder pijn en verdriet. Natuurlijk laat zij een grote leegte achter, vooral bij haar echtgenoot Pierre, voor wie zij 45 jaar lang een grote steun en toeverlaat was. Ook haar kinderen zullen haar erg missen, want tot aan haar dood bleef zij het centrum en het hart van hen allemaal. Samen moeten zij nu verder met het geloof, waarin moeder hen vóór is gegaan. Een eenvoudig maar groot geloof, een geloof ook dat rotsvast vertrouwde op de Schepper van hemel en aarde. Moge God haar dan uit handen aannemen en binnenleiden in het land van de belofte.

Moge zij rusten. In vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, na het over-lijden en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.
Familie Crins, Barbarastraat 20, Leveroy.
De laatste zeswekendienst zal gehouden wor-den op zaterdag 16 september a.s. om 19.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.

 

 

Categories :