Leveroy pleit voor indeling bij N’weert

Leveroy pleit voor indeling bij N’weert

NEDERWEERT – Een werkbezoek van een aantal P.v.d.A.-politici aan Nederweert eindigde j.1. vrijdag in Leveroy. Inwoner J. Verlaek werd in de gelegenheid gesteld om de gevoelens van de Leveroyse gemeenschap te vertolken inzake de voorgenomen gemeentelijke herindeling Midden-Lim-burg.

Verlaek sprak namens het grootste gedeelte van de Leveroyse bevolking. „Het moet me van het hart dat we niet gezien willen worden als speelbal tussen S.V. Jacobs en S.V. Hannen. We zijn zelfstandig genoeg om een eigen mening te hebben”. In maart 1986 is er in Leveroy een enquête gehouden waaraan 97,8% van de inwoners heeft deelgenomen. Daarbij koos 82% voor aansluiting bij Nederweert.

Breuklijnen

Volgens Verlaek is het geen goede zaak dat deze hechte gemeenschap met een bloeiend en krachtig gemeenschapsleven over drie gemeenten is verdeeld. „Burgemeester Spiertz heeft Leveroy indertijd de parel van de gemeente Nederweert genoemd. Deze parel zou nog van meer waarde zijn als hij niet beschadigd was door drie breuklijnen”. Verder wees Verlaek op het bestuursconvenant dat tussen de drie gemeenten, Nederweert, Heythuysen en
Baexem bestaat en waarin de subsidiëring van de diverse verenigingen geregeld wordt. Daarbij neemt Nederweert 50% voor haar rekening. De overige 50% worden naar rato over de drie gemeenten verdeeld. Ook hieruit is volgens hem duidelijk te zien waar Leveroy bij hoort. Volgens leden van een politieke scholingscursus is de subsidiëring van Heythuysen aan Leveroy gewoon een lachertje.

Niet goed

Verlaek sprak dan ook de wens uit dat Leveroy wordt ingedeeld bij Nederweert zoals het overgrote deel van de inwoners wil. P.v.d.A-er Servaes Huys, woordvoerder van het landbouwbeleid in de Tweede Kamer, kon niet uitdrukkelijk zeggen dat dit zou gebeuren maar hij kon zich moeilijk voorstellen dat de provinciale Statenfractie een andere lijn zou volgen. „Een gemeenschap die zo hecht is en dan verdeeld blijft is niet goed op termijn”.

Uitstel

Burgemeester drs. A. Jacobs van Nederweert sprak als voorzitter van het Gewest Midden-Limburg de hoop uit dat voor heel Midden-Limburg uitstel van gemeenteraadsverkiezingen zal worden gegeven. Binnenkort wordt de herindeling in de Tweede Kamer behandeld. Besloten zal dan worden welke gemeente door de herindeling de verkiezingen kunnen uitstellen van maart tot november. Jacobs noemde het funest op vooral organisatorisch gebied voor Midden Limburg als niet voor alle gemeenten uitstel zal volgen.

Tags: