Communie 1989


1e H. Communie 1989

Van links naar rechts: Marieke Steegh, Nina Leunissen, Laura v/d Moosdijk, Miranda Smeets, Geertje Claessen, Linda Coolen en Jolanda van Ool. Op de achtergrond: mevr. Riny Vossen-Vullers.

Van links naar rechts: Huberts Kamphuis, Anke Jacobs, Ruud Reijnders, Lianne Claessen, Tim Kierkels en Tessa Verlaek. Let ook op de doopkaarsjes van de kinderen. Na 8 jaar zijn alle kaarsjes terug in de kerk.

Einde 1e communiedienst 1989. Over het kleine jongetje op de voorgrond hieronder meer.

Dit jongetje is Toon Claessen. Omdat z’n zusje de 1e communie deed en ’s middags een ander zusje (Joke) gedoopt werd, mocht Toon de cassetterecorder tijdens de communieviering bedienen. P. Nijhof bedankt hem op de foto. Maar de tabernakel deur is blijven openstaan per abuis. Weer een ander zusje van Toon nl. Elleke van 4 jaar, heeft toen in de kerk tegen haar vader gezegd: “meneer Pastoor heeft de koelkast vergeten dicht te doen”.

Statiefoto 1e Communie 1989

Boven: mevr. Lisette Huskens-van Melick en mevr. Riny Vossen-Vullers (beiden onderwijzeres aan onze school) en pastoor J. Nijhof. Staande: Lianne Claessen, Nina Leunissen, Jolanda v. Ool, Geertje Claessen, Miranda Smeets, Linda Coolen, Marieke Steegh, Laura v.d. Moosdijk, Tessa Verlaek en Anke Jacobs. Zittend: Ruud Reijnders, Tim Kierkels, Hubert Kamphuis.;

 

 

Tags: ,