Concordia Leveroy maakt al 60 jaar muziek


LEVEROY – Leveroy staat vanaf Hemelvaartsdag vier dagen in het teken van het 60-jarig jubileumfeest van fanfare Concordia.

Tal van activiteiten voor jong en oud zijn gepland in het kerkdorp van Neder-weert en dat onderstreept eens te meer de plaats die fanfare Concordia inneemt in de dorpsgemeenschap. Officieel werd de eerste keer over oprichting gesproken na afloop van een vergadering van de Boerenbond in januari 1929. Om de instrumenten te kunnen betalen moest elke boer uit Leveroy een tientje bijdragen. Al snel was een bedrag van meer dan duizend gulden bij elkaar en werden twintig instrumenten aangeschaft. Een vaandel kreeg de fanfare in 1932. Zoals in zoveel plaatsen, was de muzikale leiding in handen van het schoolhoofd. Dat bleef in Leveroy ook zo toen P. Ament zijn voorganger Alofs opvolgde. Elk vereniging kent zijn ups en downs. Concordia was daar geen uitzondering op en zo nu en dan moest de geestelijk adviseur de muzikanten herinneren aan de betekenis van de naam Concordia: eenheid. Vooral in het midden van de jaren vijftig maakte de blaasmu-ziekvereniging een moeilijke periode door. Met hulp van pastoor Geurts werd de vereniging weer nieuw leven ingeblazen.

Onder leiding van dirigent H. Wolters werden vanaf 1966 vele successen behaald. Hij bracht de vereniging in korte tijd van de 4e afdeling naar de klasse uitmuntendheid. De dirigeerstok werd in 1977 door Wolters overgedragen aan zijn zoon. Onder diens leiding won de fanfare in 1981 de eerste prijs op het We-reldmuziekconcours in Kerkrade.

In totaal heeft Concordia zes landstitels behaald. Het laatste succes is vorig jaar oktober geboekt, toen de fanfare promoveerde naar de Superieure afdeling.

Feestprogramma

Het feestprogramma ziet er als volgt uit: donderdag 4 mei: Met een soundmix-playbackshow wordt om 20 uur het startsein gegeven van vier dagen feest in Le-
veroy. Alle festiviteiten vinden plaats in de feest- I tent bij het voetbalterrein. ! Presentatie Pierre Cnoops.

Vrijdag 5 mei: Om 20 uur begint de receptie. Aansluitend is er een reünie voor leden en oud-leden. De Broeker Bloaskapel uit Hoensbroek zorgen later op de avond voor dansmuziek. Zaterdag 6 mei: De Jansse ‘ Bagge Bend treedt vanaf 20 uur op. Een drive-inshow zorgt voor de pauze-mu-ziek. Zondag 7 mei: De ju-bileum-eucharistieviering begint om 10 uur in de feesttent. Aansluitend is er frühschoppen met muziek van blaaskapel D’Indsje Dorpsmuzikanten. Een muziekfestival met zes muziekgezelschappen uit de regio begint om 16 uur. Het jubileumfeest wordt 22 uur afgesloten.

============================

Programma 60-jarig bestaansfeest in 1989

Donderdag 4 mei 1989 Aanvang: 20.00 uur.
Internationale soundmix-playbackshow i.s.m. Radio “Grensland
Presentatie door Pierre Cnoops.

Vrijdag 5 mei 1989 Aanvang: 20.00 uur.
Receptie en reünie oud-leden. Na afloop dansen op muziek van de “Broker Blaos-kapel” uit Hoensbroek.

Zaterdag 6 mei 1989 Aanvang: 20.00 uur.
Show-avond m.m.v de “Jansse Bagge Band” en de Drive-in show van Radio “Grensland”.

Zondag 7 mei 1989 Aanvang: 10.00 uur.
Plechtige H. Mis in de feesttent door pastoor J. Nijhof
Herenkoor “Canticum Novum”; Dameskoor; “Cantate” en het Blaasensemble van fanfare “Concordia”.

Aanvang: 11.00 uur.
Frühschoppen met de blaaskapel de “D’Indjse Dörpsmuzikanten” Nedenueert-Eind.

Aanvang: 16.00 uur.
Muziekfestival met deelname van o.a.:Harmonie “St.Joseph”, Nederweert; Harmonie “UUnion”, Heythuysen; Fanfare “St. Liduina”, Kelpen-Oler; Drumband ”St. Barbara”, Leveroy; Fanfare “Concordia” Ittervoort.

Om ongeveer 22.00 uur.

Sluiting 60-jarig bestaansfeest.

ALLE FESTIVITEITEN ZULLEN PLAATSVINDEN IN DE FEESTTENT OP DE PARKEERPLAATS BIJ HET VOETBALTERREIN (INGANG AAN HET KERKPLEIN.

============================================

Na een verblijf van slechts 4 jaar in de Ere-afdeling promoveerde Fanfare Concordia in oktobe jl. naar de Superieure-afdeling.

Een mooie opsteker om het 12e lustrum in te luiden. Een greep naar de 7e kampioenswimpel in januari ’89 mislukte op ’t nippertje De 60-jarige vereniging, met zeer veel jeugdige leden, staat sinds 1982 o.l.v. Theo Schreurs uit ittervoort.

De aktiviteitencommissie is vele maanden in de weer geweest om het jubileumjaar niet onop gemerkt voorbij te laten gaan. In samenwerking met Radio Grensland vindt er op 4 mei in Leveroy een Internationale sound mix en playbackshow plaats, gepresenteerd door Pierre Knoops.

Op 5 mei recipieert de vereniging en houdt men een reünie waartoe 203 oud-leden zijr uitgenodigd. De Janse Bagge Band komt op 6 mei op bezoek.

De jubileumfeesten worden op 7 mei besloten door in de feesttent ‘s morgens een H. Mis op te dragen m.m.v. de koren “Cantate” en Conticum Novum” en Fanfare Concordia. De d’lndjse Dorpsmuzikanten verzorgen aansluitend een frühschoppen en vanaf 16.00 uur concerteren een 6-tal fanfare- en harmon ie-orkesten.

Bovengenoemde aktiviteiten vinden plaats in een feesttent op de parkeerplaats bij de sportvelden van S.V. Leveroy.

Toevalligerwijze lootte Concordia in haar jubileumjaar de organisatie van nog twee grote evenementen m.n.: – op 3 en 4 juni het Midden-Limburgs Streektoernooi (MLS).

Hiervoor hebben 33 muziekverenigingen ingeschreven. – Op de eerste zondag van september valt in Leveroy een grootse show te bewonderen van het “Nederlandse trekpaard”. Toen jaren geleden dit evenement voor het eerst werd gehouden, was de organisatie eveneens in handen van Concordia

Met de bonte-avonden achter de rug en de boerderijfeesten op “Thomassenhof voor de boeg moge duidelijk zijn dat bestuur en leden van Fanfare Concordia dit jaar “iets” meer om handen hebben dan alleen muziek maken.

Tags: ,