Gubbels – van Tuel, Maria


Categories :

Ter herinnering aan

MARIA HENDRINA GUBBELS

weduwe van
JOANNES JACOBUS VAN TUEL

Zij werd geboren te Leveroy op 9 november 1894. Zij overleed, voorzien van de sacramenten der kerk, op 12 februari 1989 te Weert. Na een plechtige Eucharistieviering in de kerk van St. Oda te Weert – Boshoven werd haar lichaam ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar op 15 februari 1989.

Een lieve moeder en oma. Dat was Maria van Tuel. Zij voedde haar kinderen met veel liefde en zorg op. En later, toen er kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen, was ze voor hen een oma uit duizenden. Altijd had zij wel één of andere attentie voor hen. En voor ieder had zij een echte persoonlijke belangstelling. Ook buiten het gezin was zij een hulp voor velen. Met name bij de ouderen sociëteit, waarvan zij vele jaren bestuurslid was. Zij deed veel goeds. Maar zij ontmoette ook veel verdriet. Aan haar eigen gezondheid mankeerde nogal eens wat. Maar daar klaagde zij niet over.

Wat haar het meeste pijn deed was het verlies van haar oudste zoon en later, binnen een jaar, van haar man en haar jongste dochter. Zij had er veel moeite mee om dat te verwerken. Maar uiteindelijk lukte het haar – met name door haar geloof. Want gelovig was zij. Trouw ging zij altijd naar de kerk. Voor haar was dat vaak het kapelletje in Hushoven. En toen dat niet meer ging was ze blij dat ze thuis de communie mocht ontvangen. Ze had een grote devotie tot Maria. Drie keer bezocht ze Lourdes. En graag stak ze een kaarsje op bij het Mariabeeld. De rozenkrans was haar meest vertrouwde gebed. Eindeloos kon ze die bidden.

Nu zij gestorven is bidden wij God, dat Hij haar geloof en haar inzet en liefde voor anderen wil belonen. En dat Hij haar opneemt in het eeuwig leven.

Voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van moeder en oma, danken wij U hartelijk. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De zeswekendienst zal zijn op 1 e Paasdag, 26 maart 1989, om 11.00 uur in de St. Oda-kerk te Weert.

maria van tuel – gubbels