1989 – Prinses To I

Categories :
Tags: ,

BIJ DE UITVERKIEZING VAN PRINSES TO

Ook dit jaar is het geen probleem geweest een prinselijke hoogheid uit Leveroy te kiezen. En het zal dan ook voor de insiders in Leveroy geen verrassing zijn dat de eer dit jaar te beurt is gevallen aan Mevr. To Verlaek-Stappers, voor sommigen tante To, voor anderen een gewaardeerd figuur in Leveroy’s verenigingsleven.

Namens de dames van de politieke scholingscursus schreef zij in De Limburger, bij velen beter bekend als Tante Bet, een vlammend betoog om Leveroy vrij te houden van Heitser smetten. Dat ze daarbij liet blijken zeer op de hoogte te zijn van het hedendaagse voetbalspel, zal wel met de damesvoetbalclub ter plaatse verband houden. Zelfs burgemeester Jacobs citeerde haar brief in de volle raadsvergadering om nog eens te onderstrepen dat Leveroy bij Nederweert moet blijven. En dat doet onze eerste burger niet graag, dat citeren bedoel ik, want liever haalt hij het eigen koker. Daarom is de eer dan ook des te groter. Wellicht is familie van de bekende Reinier Stappers die in 16e eeuw een beursenstichting het leven riep voor kinderenen van deze familie en met welker centen kerkbestuur van de St. Lambertusparochie nog steeds geen raad weet. Wat ons betreft, geef ze maar aan Mevrouw Verlaek.

Wij wensen Prinses To een heilzame regeringsperiode toe over haar Losböl en om in stijl te blijven: chapeau voor tante To