uitstapje voor jubilerende fanfare

Aan de leden van fanfare “Concordia” en het dameskomite.

Fanfare “Concordia’’ bestaat op 7 januari, 1989 precies 60 jaar.

Om deze dag niet ongemerkt te laten voorbij gaan, heeft de aktiviteitenkommissie van onze vereniging gemeend iets te moeten organiseren.

Aangezien deze dag precies valt in de voorbereidingen voor het landskampioenschap op 21 januari a.s., zijn wij genoodzaakt de viering van deze dag “te verschuiven naar 28 januari, 1989.

Als invulling van deze dag Heeft de aktiviteitenkommissie gedacht aan:

EEN DAGJE LANGLAUFEN/WANDELEN TE LA GILEPPE IN DE BELGISCHE ARDENNEN.

met bij terugkomst om ongeveer 18.00 uur een warm buffet in zaal Wetemans.

Daar de hieraan verbonden kosten, niet in zijn geheel door de vereniging kunnen worden gedekt, zullen wij de deelnemers om een eigen bijdrage moeten vragen, en wel als volgt:

De reiskosten zijn voor rekening van de vereniging, maar de kosten voor ski-huur en het warm buffet bij terugkomst in zaal Wetemans komen voor rekening van de deelnemers. Voorts zal voor de deelnemende echtgeno(o)t(e), vriend of vriendin, een bijdrage worden gevraagd in de reiskosten van FI. 12,= p.p.

Het warm buffet bestaat uit: een kop soep, koffie of thee en broodjes met twee soorten warm vlees, fruit e.d.

De dagindeling is als volgt:
08,00 Uur – Vertrek vanaf café Wetemans
10.00 Uur – Aankomst te La Gileppe.
16,00 Uur – Vertrek uit La Gileppe
18.00 Uur – Terugkomst in Leveroy.

Kosten: Vervoer Gratis voor leden
Vervoer F1. 12,00 voor niet-leden
Ski-huur F1. 15,00 voor iedereen (niet verplicht)
Warm buffet F1, 17,50 1 voor iedereen (niet verplicht)
Warm buffet F1. 10,00 voor leden beneden 16 jaar

Om het geheel zo snel mogelijk te kunnen organiseren, het verzoek om het aanmeldingsformulier onderaan deze brief uiterlijk 10 jan. a.s, in te leveren bij Tjeu Klauwers of Jan Weijers.

Mocht er onverhoopt op 28 januari geen of niet voldoende sneeuw zijn in de Ardennen, dan bestaat een uitwijkmogelijkheid naar II februari, 1989.

Bestuur en aktiviteitenkommissie.

N.B. Bij ski-huur opgeven: Lichaamslengte cm. en schoenmaat

N.B. Het is dus niet verplicht om te gaan langlaufen: men kan er ook mooie wandelingen maken in een prachtig natuurgebied.

 

Tags: