Kuster – op Heij, Anna


Ter dankbare nagedachtenis aan
ANNA CATHARINA OP HEIJ

weduwe van
WILHELMUS JACOBUS KUSTER

Zij is geboren in Heythuysen op 21 december 1905. Voorzien van de Heilige Ziekenzalving overleed zij vredig op 16 november 1988 te Leveroy. Na een plechtige Eucharistieviering werd zij ter ruste gelegd op het parochiekerkhof in Leveroy op zaterdag 19 november 1988.

Een sterke vrouw was zij. Een vrouw die het werk niet schuwde en die haar levensdagen niet in ledigheid doorbracht. Altijd bezig, altijd ijverig. Zelfs toen zij niet meer op het bedrijf woonde, kwam zij toch dagelijks met Pap vanuit Heythuysen naar Leveroy om bij te springen en een handje te helpen. Het was voor haar dan ook een groot kruis toen zij dát niet meer kon. Maar zij ging niet bij de pakken neerzitten. Integendeel: in haar eigen huis wist zij haar tijd volledig te benutten. En buiten in de tuin verzorgde zij de bloemen en de planten en maakte ervan een weelde voor het oog. Wat zij zélf nog kon, dééd zij ook zelf. Zij wilde nooit iemand tot last zijn en probeerde zichzelf met alles te redden, zolang het ging. Haar zelfstandigheid was bewonderenswaardig. liet overlijden van haar dierbare echtgenoot was voor haar een zware slag, die zij moeilijk kon verwerken. Toch heeft zij de laatste jaren – en dat was ook haar aard – moedig en tevreden alleen verder geleefd, gesteund door hen die haar liefhadden. Haar geloof was eenvoudig, zonder problemen. Wat zij van jongsafaan meegekregen had, bracht zij in praktijk en zij liet zich op gebied van geloof en godsdienst nooit uit haar evenwicht brengen. In dat geloof heeft zij de laatste maanden ook haar ziekte aanvaard als een standvastige vrouw. Moge zij, die rusteloos gewerkt en geleefd heeft, nu rusten in de vrede van Gods’ eeuwige liefde.
Voor de blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden te Leveroy in de parochiekerk op Nieuwjaarsdag, 1 januari 1989, om 10.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: