Pater Tjeu Baetsen (O.M.I.) weer terug naar de missie in Namibië

Pater Tjeu Baetsen (O.M.I.) weer terug naar de missie in Namibië

Na een vakantie van drie maanden, vertrek ik vanuit Leveroy via Mainz -Frankfurt weer naar mijn missie in Namibië. Het was weer een mooie vakantie bij mijn familie, en° vrienden in Leveroy en omstreken.

Nu wil ik langs deze weg allen hartelijk groeten en danken voor de gastvrijheid die ik hier mocht ontvangen.

De toekomst in Namibië is nog altijd onzeker. Er wordt nog steeds gevochten voor de onafhankelijkheid en het zullen nog een paar moeilijke jaren worden, maar de dag van de bevrijding zal komen.

Hartelijk dank aan alle mensen die ik ontmoet heb, en die me financieel hebben gesteund.

Dit geld gebruik ik voor opleiding van zwarte oblaten priesters die we broodnodig hebben voor het funktioneren van de kerk in Namibië.

Nogmaals hartelijk dank aan allen en laten we maar zeggen tot ziens.

Pater M. Baetsen O.M.I. R.K. Missie Döbra P.O. Box 2149 Windhoek 9000 S.W.A. Namibië

Tags: