Gubbels, Sjef


Ter dankbare nagedachtenis aan

SJEF GUBBELS

echtgenoot van
MIA KLAUWERS

Hij is geboren te Leveroy op 3 augustus 1913. Na een welbesteed leven en voorzien van het II. Sacrament der Zieken, is hij op 3 september 1988 vredig en rustig gestorven in het St. Jans Gasthuis in Weert. Op 7 september 1988 hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.
De. dierbare overledene is geboren te Leveroy en heeft er heel z’n leven gewoond en gewerkt. En wij kennen hem allemaal als een tevreden man, hartelijk in de omgang met mensen. I lij gunde zichzelf weinig rust, was altijd bezig, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Hij hield van de natuur, van zijn eigen, altijd keurig ver-zorgde tuin en bij de Nederlandse Spoorwegen stond hij bekend als een trouwe werknemer, steeds accuraat en punctueel. Iemand die met al zijn medewerkers altijd goed overweg kon. In een trouw huwelijk met Mia Klauwers was hij een voorbeeldig echtgenoot en voor zijn kinderen en kleinkinderen een goede vader en lieve opa. Wat hij voor hen kon doen, liet hij niet achterwege. Voor hen was hem niets teveel!

Zo ging Sjef zijn eenvoudige maar mooie levensweg, in alle bescheidenheid, trouw en liefde. Zijn vrij langdurige ziekte heeft hij moedig on-der ogen gezien en aanvaard als een gelovig mens. Want gelovig wás hij! Een rotsvast geloof tekende hem en daarom ook was hij altijd in zijn parochiekerk present, zonder pretentie, maar met de instelling van een man die zegt: “Geef aan de keizer, wat de keizer toekomt, geef aan God, wat God toekomt.” Moge de Heer van leven en dood deze trouwe dienaar nu ook aannemen in Zijn eeuwige liefde.
Moge hij rusten in vrede, in Gods’ nabijheid.
t
Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.
Mia Gubbels – Klauwers, kinderen en kleinkinderen.