Janssen, Toke


Ter dankbare nagedachtenis aan

TOKE JANSSEN

Zij is geboren te Leveroy op 19 april 1915. Voorzien van het 11. Sacrament der Zieken, overleed zij plotseling in het Verzorgingshuis “Sterrebosch” te Thom op 25 februari 1988. Op 29 februari hebben wij haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, na een plechtige Uitvaartdienst.

I Iet valt niet mee om alleen en met een handicap door het leven te moeten gaan. Gelukkig kreeg Toke veel steun van haar familie en van de verzorgsters in Sterrebosch. En zo trad zij het leven dapper tegemoet met een lach en een traan. Overal probeerde zij aan mee te doen en zij had graag mensen om zich heen. Dan genoot zij met volle teugen van elk woord en van iedere kleinigheid.

Zij wist haar handicap te aanvaarden, soms met moeite, maar het was haar diepe geloof, dat voor haar een enorme steun en kracht was.

Op haar kamertje in Sterrebosch hing een spreuk: “Niet alleen van brood leeft de mens!” Toke heeft die spreuk tot haar levenskracht gemaakt. Zij kon bidden als een kind, had een rotsvast vertrouwen in God. De kerk was haar heilig!

En daarnaast bleef zij volop belangstelling houden voor het lief en leed in haar familie en voor het wel en wee van de mensen, die zij in Leveroy en elders gekend had. Mede door de goede verzorging, die zij in het verzorgingshuis kreeg, voelde zij zich daar de laatste jaren ook echt thuis. Elk bezoek was voor haar een weldaad, een zegen.

Moge zij zich nu voor altijd thuis voelen bij de Schepper van het leven. Moge zij rusten in vrede!

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, zegen haar!

Voor de blijken van medeleven, na het plotseling overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

C. Verstappen – Janssen en familie.

De laatste zes wekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 10 april 1988 om 10.00 uur.

Tags: