Kierels – Huijerjans, Anna Maria


Ter dankbare nagedachtenis aan

ANNA MARIA HUIJERJANS

echtgenote van
JOHANNES HUBERTUS KIERKELS

Zij is op 12 augustus 1909 geboren te Ospel.
Na een welbesteed leven en het ontvangen van de heilige Ziekenzalving is zij overleden in het St. Jans Gast-huis te Weert op 4 augustus 1987.
Wij hebben haar, na een plechtige Eucharistieviering, begraven op het parochiekerkhof te Leveroy op 8 augustus d.o.v.

Onze dierbare overleden moeder was uit het goede hout gesneden. Eenvoudig ging zij door het leven met grote zorg voor haar man, kinderen en klein-kinderen. Zij had ze allemaal lief. Hun zorgen waren haar zorgen, hun vreugde was haar vreugde, hun verdriet was haar verdriet. Zij klaagde niet gauw, maar aanvaardde het leven zoals het zich aandiende. Daarom hebben wij van haar mooie herinneringen overgehouden.

Door haar eenvoud van hart en geest liet zij ons zien hoe een mens tevreden kan zijn met de gewone dingen van het leven, zoals bloemen, kleuren, kaarten en kienen. Met haar goede echtgenoot was zij 48 jaar getrouwd. Hun huwelijk stond in het teken van grote wederzijdse trouw en hun zorg en liefde bleven uitgaan naar hun tien kinderen en zestien kleinkinderen. Daarom vond moeder het ook erg dat Bep en Pierre met de kinderen uit Australië in de laatste dagen van haar leven niet aanwezig konden zijn. Maar ook heeft zij dit weer geaccepteerd als een sterke vrouw. Haar lange, werkzame leven is nu afgelopen. Wij dragen haar verder in ons hart, uit dankbaarheid voor het vele goede dat zij gedaan heeft en voor de wijze woorden, die zij gesproken heeft. Moge zij, die in alle eenvoud heel haar leven vertrouwde op Gods’ goedheid, nu de blijvende vrede en rust gevonden hebben bij de Schepper van hemel en aarde.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn dierbare echtgenote, onze lieve moe-der en oma, zeggen wij U oprecht dank.
J. H. Kierkels, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zaterdag 19 september om 19.00 uur.

Tags: