Bestuursleden SV Leveroy krijgen onderscheiding van voetbalbondBestuursleden Leveroy krijgen onderscheiding van voetbalbond

4c: Twee bestuursleden van SV Leveroy zijn op nieuwjaarsdag onderscheiden
door de KNVB. Bestuurslid J. Schmeits van de afdeling Limburg van de KNVB overhandigde hen een speldje. De gouden bondsspeld was voor Wim Ottenheim die 30 jaar lid is van SV Leveroy, waarvan 25 jaar als penningmeester. Jo Moonen kreeg de zilveren bondsspeld. Hij is 30 jaar lid van SV Leveroy waarvan ruim 20 jaar als bestuurslid.

Foto: FER TRAUGOTT.

Tags: ,