Geraeds, Henricus (Harrie van Drentjes)


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

HENRICUS GERAEDS

Hij is geboren te Leveroy op 10 januari 1909. Plotseling is hij aldaar overleden, tijdens het samenzijn met leden van de Ouderenvereniging, waarvan hij een trouw lid was, op 3 februari 1986, voorzien van het H. Oliesel. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy In het graf van zijn dierbare ouders Joseph Geraeds en Joanna Roost.
Harrie heeft als alleenstaande vaak in zijn leven zijn eigen wegen moeten zoeken. En hij heeft dat gedaan met het gemak van een man die weet wat hij wil. Hij liet zich niet gauw uit z’n evenwicht brengen. Integendeel, rustig en zonder veel omhaal van woorden ging hij zijn levensweg.

Van zijn gezicht straalde immer een tevredenheid. Hij was tevreden met zijn huisgenoten, tevreden met zijn kleine hobby’s, tevreden met het werk dat hij voorheen verrichtte bij de afd. Leveroy van de L L T. B. Met een vriendelijke glimlach hielp hij de klanten. Hij was zachtaardig van karakter en deed geen vlieg kwaad. Vele uren was hij bezig met het maken van foto’s en films en hij was de koning te rijk als hij zijn producten mocht laten kijken bij verenigingen of organisaties. Men waardeerde hem dan ook en dat deed hem zichtbaar goed. Die waardering heeft hij ook ten volle verdiend, temeer omdat hij voor Leveroy en zijn Inwoners vanaf de jaren dertig een stukje geschiedenis heeft vast gelegd op de gevoelige plaat.

Harrie heeft ook volop van het leven genoten. Hij schrok er niet voor terug in zijn beste Jaren her en der op vacantie te gaan en te genieten van andere mensen, andere gewoonten en in zijn eenvoud kon hij daar mooi over vertellen.

Nu hij er niet meer is hebben wij allen toch mooie herinneringen van hem over gehouden. Moge de Heer van leven en dood hem nu aanvaarden in het goede land van belofte, waar hij samen met zijn dierbare ouders mag rusten In vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, na het plotseling overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Geraeds.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 23 maart 1986 om 10.00 uur in de parochiekerk te Leveroy.